I sør har prisene på strøm steget til rekordnivåer. De høye prisene på strøm har ført til at det kan være mye penger å spare på å velge en bedre strømavtale enn det du har i dag. Her skal vi vise deg hvordan du kan få billigst strøm.

Når du skal velge strømavtale har du mange alternativer å velge mellom. Dette gjør at det kan være vanskelig å finne frem til avtalen som gir deg billigst strøm. Vi anbefaler derfor at du bruker litt tid på å sette deg inn i de ulike avtalene som finnes på markedet. Å bruke litt tid på å forstå strømmarkedet kan være nyttig når du vil spare penger ved å betale mindre for strømmen du bruker.

Spotpris, variabel pris eller fastpris

Strømavtale med spotpris er en avtale hvor du betaler prisen strømmen omsettes for på strømbørsen. Dersom prisen på strømbørsen stiger vil det bety at du også må betale mer for strømmen du bruker. Skulle prisen på strømbørsen derimot falle vil du også måtte betale mindre for strøm.

En strømavtale med variabel pris har en strømpris som varierer over tid. Prisen vil bli bestemt av strømleverandøren, og prisen på strømavtale med variabel pris ligger normalt 3-6 øre over spotprisen på strøm. Før prisen på disse kontraktene kan endres må strømselskapet gi beskjed til brukerne. Dette gjøres som regel på strømselskapets nettside.

Strømavtale med fastpris gir deg forutsigbarhet siden prisen på disse kontraktene er fast. Avtalen for strøm med fastpris har bindingstid. Normal bindingstid for fastprisavtale på strøm er normalt 6 måneder til 3 år. I denne perioden vil du betale samme pris for strømmen du bruker.

Nettleie

For at strømmen skal bli levert til deg må du være koblet opp mot strømnettet. For denne oppkoblingen og bruk av strømnettet betaler du leie. Hvor mye du må betale for nettleie avhenger av hvor du bor, hvilken strømleverandør du bruker og hvilken type hovedsikring du har. I tillegg kommer også statlige avgifter. Nettleien skal gå til å dekke vedlikehold og drift av strømnettet.

Prisen på nettleie er todelt. Den første delen er en fastpris. Prisen på denne avhenger av hvilket selskap det er som eier strømnettet der du bor. Jo høyere hovedsikring du har på strømmen som går inn til huset ditt bestemmer hvor stort beløpet for den faste delen av nettleie blir. Den andre delen av nettleien er variabel. Beløpet her blir avgjort av ditt strømforbruk.

Elavgiften som ble innført på 50-tallet er også innbakt i nettleien du må betale. Dette er en særavgift som betales til staten. Elavgiften blir justert med jevne mellomrom.

Opphavsmerking av strøm

Når du skal inngå en strømavtale kan du hos mange strømleverandører velge om du vil ha opphavsmerking. Her kan du velge om du vil ha strøm som er produsert fra fornybare strømkilder som vannkraft eller vindkraft.

Strøm fra egne solceller

Med stigende pris på strøm har mange valgt å bli sin egen strømprodusent ved å investere i solceller. Solceller kan plasseres på tak og vegger eller på fast grunn. Dersom du bestemmer deg for å investere i solceller for å kutte strømregningen kan du også få støtte fra Enova. Støtten du kan motta er på opptil 47500 kr. Du kan få støtte til solceller på både hus og hytte.

Hvor mye penger du kan spare på å installere solceller på taket avhenger av flere ting. Hvor høy strømprisen er vil selvsagt være avgjørende. I tillegg vil ditt eget forbruk være viktig. Til slutt avhenger det også av hvor gode solforhold du har der du vil investere solceller. Jo bedre solforhold du har, jo mer strøm kan du få fra dine solceller.

Hvilken strømavtale er mest populær og billigst

I følge SSB var det i andre kvartal 2017 69 % av husholdningene i Norge som hadde spotavtale på strøm. 29 % hadde derimot avtale med variabel pris på strøm, mens kun 2 % hadde fastprisavtale på strøm. Blant husholdningene som hadde fastprisavtale på strøm var det flest som hadde avtale for 1 år. Et lite fåtall av husholdningene hadde fastprisavtale på strøm med varighet på 2 eller 3 år.

Dersom du ønsker å inngå en ny strømavtale i dag er det spotavtale på strøm som er billigst. Inngikk du derimot en fastprisavtale på strøm i perioden før vi fikk den kraftige oppgangen i strømprisen vil du sannsynligvis betale en strømpris som ligger under spotprisen i dag. Dermed kan det være vanskelig å si hva som er billigste strømavtale nå.

Hvilken strømavtale bør jeg velge?

Dersom du har råd til å takle endringer i strømprisen vil spotavtale være det billigste alternativet i dag. Men, men spotprisavtale vil du være utsatt for prisendringer på strøm. Stiger strømprisen vil også prisen du betaler stige. Som nevnt vil du også betale mindre for strømmen dersom strømprisen faller.

Dersom du ønsker sikkerhet og fjerne risikoen for at du kan få en større strømregning om prisen stiger videre kan du velge mellom variabel prisavtale eller fastprisavtale på strøm. Prisen på både variabel prisavtale og fastprisavtale ligger over spotprisen. Men, dersom strømprisen stiger vil du vite hvor mye du må betale for strømmen.

Hvilken strømavtale som er best avhenger av hva du ønsker. Vil du ha lavest mulig strømpris er det over tid spotprisavtale som kommer best ut. Samtidig vil spotprisavtale på strøm ikke gi deg den samme tryggheten som variabel prisavtale eller fastprisavtale kan gi deg. 

Hvor finner jeg billigste strømavtale?

På nett finnes det flere forskjellige tjenester for sammenligning av strømavtaler. Ved å bruke disse kan du enkelt finner frem til billigste strømavtale som passer best for deg og ditt forbruk. I disse sammenligningstjenestene kan du også merke av for hvor du bor slik at du får oppgitt riktig pris på strømmen som leveres i de forskjellige avtalene.

Det er også mulig å innhente tilbud på strøm fra flere ulike leverandører. Dette kan være en god løsning som kan sikre deg en billig strømavtale, spesielt om du nevner at du vil få flere tilbud fra andre og sammenligne disse. Dette vil gjøre at strømleverandørene vil konkurrere om å få deg som kunde. Det kan de gjøre ved å tilby deg den beste og billigste strømavtalen.

Hvordan bytter jeg strømavtale?

Det er rundt 400 ulike strømavtaler tilgjengelig på det norske markedet. Dermed kan det ta litt tid å finne frem til beste strømavtale som også er billigst. Når du så har funnet frem til billigste strømavtale er det derimot en enkel oppgave å bytte strømleverandør eller strømavtale.

Når du har funnet frem til strømavtalen du ønsker å bruke kan du ganske enkelt bare takke ja til tilbudet på strøm. Din nye leverandør av strøm vil ordne med oppsigelse av din gamle strømavtale.

Hvor lang tid overføringen til din nye strømleverandør avhenger av kontrakten du har signert og godtatt. I tillegg vil det spille inn om du har bindingstid med din forrige leverandør. Dersom du har bindingstid på din forrige strømavtale vil du måtte betale et gebyr for å komme deg ut av kontrakten. 

Hva skjer om jeg ikke har en strømleverandør?

Nettleverandøren har plikt til å levere strøm i form av et venteprodukt dersom du ikke har en strømavtale. Denne plikten er lovfestet i Energilovens § 3-3. Dette er en midlertidig ordning som varer frem til du tegner en strømavtale med en ny leverandør. Prisen på strøm som venteprodukt ligger høyere enn spotprisen, og dette er derfor ikke en god løsning du bør basere deg på over lengre tid. Det kan nemlig bli svært dyrt.

Det er derfor viktig at du raskt finner en strømleverandør slik at du kan spare penger på strømregningen ved å unngå å betale spotpris med påslag for levering av venteprodukt. Så snart du har tegnet en avtale med strømleverandør vil du begynne å betale prisen i henhold til strømavtalen. Dermed kan du begynne å spare penger på strøm.

Bindingstid på strømavtale

Når du inngår en variabel prisavtale på strøm eller en fastprisavtale vil du binde deg til avtalen for en periode mellom 6 måneder til 3 år. I perioder hvor strømprisen er høy vil du ofte kunne inngå en lang avtale som kan gi deg en gunstig strømpris sammenlignet med hva du måtte betalt for strøm på spotprisavtale.

Når du inngår en avtale med variabel pris eller fastpris på strøm vil det være et gebyr som må betales dersom du ønsker å bryte avtalen. Hvor stort dette gebyret er vil avhenge av hvilket strømselskap du har inngått avtale med og hvor lang bindingstid du har på kontrakten.

Slik finner du billigst strøm – oppsummert

Når du har bestemt deg for hvilken type avtale du ønsker å tegne kan du begynne å se deg om etter billigste strømavtale. Det beste trikset for å spare penger på strøm er å innhente tilbud fra flere leverandører. Ved å få flere strømleverandører til å konkurrere om å få deg som kunde vil du kunne sikre deg en lavere strømpris. Når du får tilbud fra strømleverandørene kan du også enkelt sammenligne disse og velge det tilbudet som er best på strøm. Da takker du ganske enkelt ja til tilbudet og får din nye leverandør til å si opp din gamle strømavtale.