Det er mye snakk om renten. Vi har i lang tid hatt en lav rente, og nå ser det ut til at vi går inn i en periode med høyere renter. Norges Bank som bestemmer styringsrenten ser for seg at renten kan toppe ut i løpet av 2023.

Likevel, det er ingen garanti for at vi får en rentetopp i år. Enkelte økonomer ser for seg at renten skal opp på langt høyere nivåer enn den er på i dag. Det som er sikkert er at økonomien kan bli tøffere for flere fremover.

Høy inflasjon

Det er inflasjonen som er grunnen til at renten stiger. Inflasjonen eller den generelle prisøkningen søker Norges Bank å holde rundt 2 %. Måten de forsøker å gjøre dette på er ved bruke renten aktivt. I perioder hvor inflasjonen er lav kan Norges Bank stimulere økonomien ved å holde renten lav. I perioder hvor inflasjonen er høy kan Norges Bank kjøle ned økonomien ved å øke renten.

Det er flere årsaker til at vi har høy inflasjon i dag. En av årsakene er at det ble utbetalt mye støtte til bedrifter og privatpersoner under corona-pandemien. Videre har vi også importert inflasjon. Dette skyldes flere andre årsaker. Vi fikk flaskehalser innenfor internasjonal transport, noe som økte transportkostnadene kraftig. Videre har vi en pågående krig i Ukraina som holder mat- og energipriser høye.

Den siste tiden har vi sett at transportkostnadene er fallende. Støtten som ble delt ut under corona-pandemien er avsluttet. Dette virker dempende på prisveksten, men vi er fortsatt på et nivå som ligger høyt over Norges Banks inflasjonsmål på 2 %. Fortsatt har vi krigen i Ukraina. 

Rentebanen til Norges Bank i 2023

Det er derfor sannsynlig at vi fortsatt kommer til å få en høyere rente fremover. Dette er noe Norges Bank også er åpne om. På nettsiden til Norges Bank kan vi se rentebanen. Denne rentebanen viser hvilken rente sentralbanken ser for seg fremover.

14. desember økte Norges Bank styringsrenten 0,25 prosentpoeng eller en kvarting som det også kalles. Før denne dagen var styringsrenten på 2,5 %, i dag er den derimot på 2,75 %.

Norgesbank viser i sin rentebane at de forventer at renten skal økes til 3 % i løpet av 2023. Det vises også i siste Pengepolitiske Rapport at Norges Bank ser for seg at styringsrenten skal senkes raskere enn på forrige rentemøte. Men, dette er små endringer. Fortsatt ser sentralbanken for seg at styringsrenten vil bli holdt over 2,5 % frem til godt ute i 2025. Altså må vi belage oss på en høyere rente i tiden fremover.

Hva betyr høyere rente for meg?

Høyere rente betyr først og fremst at vi får inndratt kjøpekraft. Altså får vi mindre disponibel inntekt. Dermed vil det bli langt viktigere å ha god kontroll på økonomien, og dette er noe Lånemegleren kan være til hjelp med.

Økte renteutgifter

For langt de fleste vil en høyere rente bety større utgifter på lån. Det gjelder for alle typer lån med flytende rente som for eksempel boliglån og billån. Deler av renteutgiftene kan man skrive av på skatten, men kort oppsummert vil høyere rente føre til at vi får mindre penger å bruke på livsopphold og forbruk.

Økte renteinntekter

For de som har sparepenger i banken vil den økte renten bety høyere avkastning på innskuddene. Renteinntekt må skattes, altså vil dette bety høyere skatt alt annet likt.

Gode tips for en bedre økonomisk hverdag

Mange økonomer ble overrasket over en sterk julehandel. Dette kan bety flere ting. En ting er at mange ikke har merket renteøkningene. Dette kan tale for at Norges Bank er for forsiktige i sitt renteanslag for fremtiden. En annen ting det kan bety er at forbrukerne brukte sparepenger til julehandelen. En følge av dette er at mange forbrukere kan forvente at økonomien blir så stram av større endringer i forbruket må til.

Gode tips for å sikre økonomien er å gå nøye gjennom forbruket. Mange er godt vant med lav pris på penger, noe som har gjort at det har vært enkelt å sløse litt ekstra. Å kjøpe billigere produkter eller kutte ut snus eller sigaretter kan spare deg for mye penger i løpet av et år. Det kan også være mye penger å spare på å se etter billigere strømavtaler, internettabonnement eller refinansiere lån med lavere rente.