Hvordan blir bankene i fremtiden? Ikke lett å spå i en bransje som endres raskt, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Det er ikke lett å spå i en bransje som endres så raskt. Landets nye finansminister, Jan Tore Sanner (H), tok likevel utfordringen da han ble invitert til å snakke på konferansen Futurebank 2020, som handlet om digitalisering og forholdet til norsk økonomi.

En fullsatt sal fikk meg seg Jan Tore Sanners syn om hva som kan forventes av fremtidens banker.

  • Et raskt blikk på programmet til denne konferansen sier ganske mye om den utviklingen finansbransjen har vært gjennom, hvordan den norske bankbransjen ser ut i dag og hva dere mener fremtiden byr på av muligheter og utfordringer, sa finansminister Jan Tore Sanner i åpningstalen.

Sanner viste til at de aktørene som skal lykkes i det neste tiåret, er de som griper mulighetene med digitalisering og som ser mulighetene med det grønne skiftet.

Et gjennomgangstema blant flere foredragsholderne, var hvordan Bit Tech utfordrer de tradisjonelle finansvirksomhetene og selve bransjereguleringen. Et eksempel på dette er forsøk på å etablere egne digitale valutaer, og hvordan brukerinformasjon lar disse virksomhetene innta en unik posisjon innen å erobre nye markeder.

På tross av dette har de i Europa i liten grad lykkes i konkurransen med de etablerte virksomhetene, noe som kan skyldes en høy grad av tillitt til finansbransjen. En tillitt Jan Tore Sanner oppfordrer bransjen til å bygge videre på, samtidig som personvernet til kundene ivaretas.

Teknologi kjenner ingen grenser, og bærekraft kommer til å være en driver for å kunne lykkes. Det var budskapet til Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Han viste til den enorme veksten innen internasjonale betalingstrømmer, og at løsninger som er mer uavhengige av dagens valutasystem holder på å etablere seg. Betalingsinformasjon blir av bransjen ansett som noe av den mest verdifulle informasjonen man kan ha. Her blir etablerte virksomheter utfordret av nykommere som Google, Libra, Alipay, WeCahat Pay og Facebook Kreutzer rundet av med å spå at det vil komme en konstruert valuta – noe som gjerne kan kalles en kryptovaluta.

Hans Jørgen Gåsemyr, seniorforsker i NUPI og dostdoktor ved UIB, menter det er på høy tid å se hva som foregår i Kina. Der har de store ledende aktørene som Alipay, Alibaba, JD.com og Baidu alle sammen kombinert underholdning og kommunikasjon med finansielle tjenester og kredittløsninger. Gåsemyr mener dette er en stor utvikling, og at den skjer raskt. Alle selskapene er i gang med å ta markedsandeler også utenfor Kina.