I en vanlig bolig er det møbler og inventar for store verdier. Disse er det selvsagt viktig å forsikre med en innboforsikring. Med denne guiden viser vi deg hva en forsikringen dekker og hvordan du finner beste innboforsikring.

I Norge finnes det mange forsikringsselskap, og dekningene disse tilbyr er forskjellige. Her skal vi gå gjennom det du kan forvente av en standard innboforsikring og hvilke tillegg du kan få om du velger en utvidet innboforsikring. Dette kan være til stor hjelp når du skal velge forsikringsselskap og innboforsikring.

Innboforsikring

Enkelt forklart er en innboforsikring en forsikring som dekker innbo og løsøre. Innbo og løsøre omfatter alt fra møbler, klær, elektriske apparater til barnevogn, sykkel, penger og verktøy. I tillegg dekker innboforsikring også rettshjelpforsikring i Norden, privatansvar i Europa og naturskade i Norge.

Innboforsikringen gjelder for alle som har folkeregistrert adresse på samme sted som forsikringen er tegnet for. Det betyr at ektefelle, samboer og barn som bor hjemme er dekket av innboforsikringen. Barn som har flyttet ut og endret adresse i folkeregisteret vil ikke være dekket av innboforsikringen. Har barnet byttet adresse må det tegne en egen innboforsikring.

Innboforsikringen dekker skader fra brann, tyveri, hærverk og vannskader. I tillegg dekker den også fjerning av insekter som kakerlakker og veggedyr. Skader fra mus og rotter er også dekket av innboforsikringen. I hovedsak dekker innboforsikringen innbo og løsøre i boligen, men dersom du blir ranet eller utsatt for tyveri vil innboforsikringen også kunne dekke dette.

Dyre verdisaker og forsikring

Dersom du har dyre verdisaker som du ofte bruker utendørs bør du vurdere om du skal tegne en egen verdisakforsikring på disse. En innboforsikring kan dekke dyre kameraer og sykler, men en egen verdisakforsikring på denne typen gjenstander med høy verdi vil normalt gi deg en bedre dekning.

Det beste tipset her er å ha en gjennomgang med en forsikringsrådgiver som kan gi deg gode tips. Du kan også få uforpliktende tilbud på verdisakforsikring slik at du kan se hvor mye dette vil koste deg. Da kan du få et godt grunnlag til å vurdere om du vil kjøpe egne forsikringer for dyre verdigjenstander.

Standard innboforsikring og utvidet innboforsikring

De aller fleste forsikringsselskap i Norge tilbyr ulike dekninger på forsikring. En standard dekning og en utvidet dekning. Utvidet dekning kan gi deg muligheten til å forsikre dyrere gjenstander. I tillegg vil også hvilke skader som dekkes være bedre på en forsikring med utvidet dekning sammenlignet med en standard dekning.

Akkurat hva som er bedre på en utvidet dekning avhenger av hvilket forsikringsselskap du vurderer. Det er vanlig av en utvidet innboforsikring omfatter flytteforsikring når du selv står for flyttingen, reparasjon av knust mobilskjerm, utleie av bolig, veihjelp når du ferdes på sykkel og sykkelskader. Det har også blitt mer vanlig av du med en utvidet innboforsikring også får dekket ID-tyveri.

Pris og verdivurdering av innbo og løsøre

Prisen på innboforsikringen avhenger av flere variabler. Her vil blant annet adressen din være av betydning. Om boligen er bygget av tre eller mur spiller også inn på prisen. Dersom du har en FG-godkjent alarm tilknyttet alarmsentral vil også kunne gi deg en lavere pris på forsikringen. Det finnes flere forsikringsselskap som kan gi deg opptil 60 % rabatt dersom du har gjort sikringstiltak i din bolig.

Noe av det viktigste som påvirker prisen på innboforsikringen er hvor store verdier som skal forsikres. Innbosummen kan velges selv, og her er det viktig at du oppgir så riktig sum som mulig. Innbosummen kan også beregnes ved å bruke en formel som ser på antall kvadratmeter i boligen og antall beboere. Enkelte forsikringer har ingen innbosum, her vil summen som utbetales ved skade være ubegrenset.

Velger du å samle flere forsikringer til for eksempel innbo, bolig, bil og reiseforsikring i samme selskap vil du normalt få en samlerabatt. For å sikre at du får en god pris bør du også innhente tilbud fra flere forskjellige forsikringsselskap. Da kan du også enkelt sammenligne de ulike forsikringene slik at du kan finne beste innboforsikring og få en lav pris.

Når du er i kontakt med forsikringsselskapet for å innhente tilbud på innboforsikring og andre forsikringer er det viktig at du nevner eventuelle medlemskap du har. Dette kan være alt fra LO, Tekna eller NITO. Det er mange organisasjoner som har samarbeid med forsikringsselskap. Dette kan gi deg ekstra rabatter og billigere forsikringer.

Egenandel

Hvor stor egenandel du har på din innboforsikring vil påvirke prisen du betaler. Summen for egenandel kan du selv velge. Velger du en høy egenandel vil selve forsikringen bli billigere, mens en lav egenandel vil gi deg en høyere forsikringspremie som må betales. Mange forsikringer for innbo vil gi deg 0 i egenandel ved tyveri/innbrudd dersom du har FG-godkjent alarm tilkoblet alarmsentral og vektertjeneste.

Hvilke summer du kan velge som egenandel på innboforsikring avhenger av hvilket forsikringsselskap du velger. Normalt kan du velge egenandel på 2000 kr, 4000 kr, 5000 kr, 10 000 kr og 15 000 kr. Dersom du har medlemskap i organisasjoner kan du ofte få redusert egenandel til 1000 kr.

Gode tips når du skal forsikre innbo

Dersom du får en brann som ødelegger det meste av innbo og løsøre vil du ha en stor og omfattende jobb med å lage en liste over alle tingene som skal erstattes. Her er det også lett å glemme ting du eier. Dersom du glemmer ting vil disse naturlig nok ikke bli erstattet, selv om du har betalt forsikring for disse. Etter en storbrann vil det naturlig nok også være vanskelig å finne kvitteringer for gjenstandene du eide.

Her vil vi anbefale at du tar bilder av alle tingene du eier og laster disse opp på en skylagringstjeneste som for eksempel Google. Ved å lagre det på en sky kan du alltid få tilgang til bildene. Da kan du enkelt få oversikten over alt du eier, og du har også bildebevis du kan sende til forsikringsselskapet når du skal få erstatning. Går du til innkjøp av dyre verdisaker kan du også ta bilde av kvitteringene og lagre disse på skyen.