Du kan oppnå flere fordeler ved å ha en boligalarm. Selvsagt vil sikkerheten i ditt hjem øke. I tillegg kan du også få lavere pris på din forsikring. Det finnes flere forskjellige boligalarmer å velge mellom. Her skal vi vise deg hvordan du kan finne beste boligalarm.

Det er flere løsninger du kan bruke for å finne beste boligalarm. For eksempel kan du lese vurderinger og anmeldelser av boligalarmer. Du kan selvsagt også se kundeundersøkelser for å se hvilken boligalarm og vektertjeneste som er mest populær blant kundene. Her kan du danne deg et solid inntrykk av hvilken løsning som er best. 

Vi tror likevel at det er best å først kartlegge dine egne behov. Det kan være du har andre behov enn gjennomsnittskunden hos et alarmselskap. Dermed kan det være at beste boligalarm for deg ikke er den samme som for gjennomsnittskunden.

Boligalarmer

En boligalarm er ikke bare en boligalarm. Det finnes flere forskjellige løsninger og alarmpakker på markedet. Dette gjør at det er viktig å bruke litt tid på å finne den boligalarmen som passer best for deg og dine behov. De forskjellige vektertjenestene har også forskjellige plasseringer av alarmsentralene. Det kan være en fordel å velge en boligalarm som ligger nær din bolig.

Alarmsystemer kan kjøpes som en standardpakke, eller du kan velge enkelte komponenter å sette sammen et system som passer for deg. Jo flere komponenter du velger, jo dyrere vil alarmsystemet bli, men samtidig kan du også få høyere sikkerhet i din bolig. Nedenfor skal vi gå gjennom de mest vanlige tilleggene du kan bruke til å sette sammen et alarmsystem for din bolig. Hvilke du har behov for vil selvsagt avhenge av boligen du vil sikre.

Brannalarm

Det er i dag påbudt å ha røykvarsler i bolig. Alternativt kan du ha et brannalarmanlegg. En røykvarsler kan fungere godt når du selv er hjemme i boligen, men er du ute på reise kan det ta lang tid før naboer eller andre får varslet brannvesen om en potensiell brann. Et brannalarmanlegg som er koblet opp mot alarmsentral og vektertjeneste vil derimot kunne sikre at brannvesen blir varslet tidlig. For at du skal være koblet opp mot alarmsentral må du også kjøpe et abonnement til vektertjenesten.

Innbruddsalarm

En enkel innbruddsalarm består av en magnetkontakt som festes til dører og registrerer når disse åpnes. Du kan også ha bevegelsessensorer som vil registrere bevegelser inne i boligen din. En sirene vil kunne skremme bort innbruddstyver, og med en hovedsentral kan du få beskjed på mobilen om alarmsystemet registrerer at en utgangsdør er åpnet eller om det er bevegelse inne i boligen. Hvor stort system med innbruddsalarm du har behov for avhenger av hvor stor bolig du har. Dersom du har flere dører, og en stor bolig med mange rom vil du ha behov for flere magnetkontakter og bevegelsessensorer.

Alarm for vannlekkasje

Vannlekkasjer kan bli svært kostbare, men med en vannalarm kan du oppdage lekkasjen tidlig og begrense skadene. Det betyr at eventuelle renovasjonskostnader blir lavere. Et system for vannalarm består av sensorer som oppdager vann. Disse kan plasseres på bad, kjøkken, vaskerom eller andre steder hvor det kan oppstå lekkasjer. Sensorene er koblet til en hovedsentral som kan varsle deg på mobil om lekkasje. Det er også mulig å få tilkobling til alarmsentral slik at vektere kan gi deg ekstra sikkerhet om du er ute på reise og ikke kan sjekke boligen selv.

Vektertjeneste

For å få vektertjeneste må du kjøpe et abonnement med månedspris. Her vil alarmsystemet bli koblet opp mot en alarmsentral med 24/7 bemanning. Vektere kan undersøke utenfor bolig for å finne årsaken til hvorfor alarmen ble aktivert. Det er også mulig å gi vektere tilgang til innsiden av huset. Dersom det er brann, vannlekkasje eller innbrudd vil vekteren varsle slik at problemet kan bli løst.

FG-godkjent alarm

FG er en forkortelse for Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd. Dette er en nemnd som ble startet av norske forsikringsselskap for å etablere en felles standard for sikkerhetsutstyr. Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd godkjenner også alarmsystemer. Ved å bruke en FG-godkjent alarm kan du få rabatter på innboforsikring. Enkelte forsikringsselskap kan gi deg opptil 60 % rabatt på innboforsikring om du har FG-godkjent alarm.

Boligalarm med kamera

Et godt alternativ til abonnement på vektertjeneste er å gjør overvåkningen selv. Velger du boligalarm med kamera kan du selv sjekke hva som har utløst alarmen, selv når du ikke er hjemme. Kameraet i alarmsystemet kan sjekkes på mobilen din. Dermed har du selv muligheten til å kontakte, rørlegger, politi eller brannvesen ved behov. 

Hva koster det å ha boligalarm?

Hvor mye en boligalarm koster avhenger av flere ting. Blant annet hvor stort hus du har som skal sikres. I tillegg spiller adressen din inn på prisen. Men, det er ikke bare utgifter forbundet med installering av alarm i bolig. Det er mange forsikringsselskap som gir deg rabatt på innboforsikring når du har en FG-godkjent alarm i boligen. Faktisk kan du spare opptil 60 % ved å ha installert alarm.

En enkel alarmpakke med innbruddsalarm og brannalarm kan koste mellom 2000 kr og 10000 kr. I tillegg kommer også en kostnad på installeringen av alarmsystemet. Dette koster ofte rundt 3000 kr. Ofte kan du få kampanjetilbud som gir deg en lavere pris på installeringen. Det er også mulig å installere enkelte alarmer selv, noe som betyr at du kan kutte kostnaden.

Dersom du ønsker å ha vektertjeneste må du også tegne et abonnement for dette. Dette betaler du hver måned. For abonnement til et vanlig rekkehus ligger prisen rundt 500 kr pr måned. Med dette abonnementet får du direkte kontakt med vektertjeneste og alarmsentral. Dersom alarmen går vil vekterne undersøke hva som skjer, og dersom det er behov vil disse kontakte politi eller brannvesen.

Samlet kommer vi da på en pris fra rundt 5000 kr for en enkel alarmpakke og installering. Dette er en engangskostnad som du kun betaler en gang. På toppen kommer månedsabonnementet til vektertjeneste som ligger rundt 500 kr pr mnd for en vanlig bolig.

Bindingstid på vektertjeneste

Når du inngår en avtale om abonnement på vektertjeneste vil det være bindingstid. Denne er ofte på 3 måneder for privatabonnement. Andre alarmselskap kan ha bindingstid på opptil 1 år. Velger du å si opp abonnementet før bindingstiden må du betale et gebyr. Derfor bør du ta en nøye vurdering på om du har behov for vektertjeneste før du inngår avtale om dette. En fordel med bindingstid er at månedskostnaden kan bli lavere.

Slik kan du spare penger på boligalarm

Som nevnt kan du få rabatt på innboforsikring med en FG-godkjent alarm. Det kan spare deg for noen kroner på forsikringen. Det er også mulig å spare penger på å gjøre installering av alarmsystem selv. Dette forutsetter at du er litt teknisk og praktisk anlagt.

Abonnement på vektertjeneste er ofte den største utgiften med et alarmsystem. Her kan du spare penger ved å velge boligalarm med kamera. Med live streaming på mobilen din kan du selv gjøre jobben en vekter kan tilby. Dermed kan du også spare penger på alarmsystemet.

Et annet godt tips for å spare penger på boligalarm er å kartlegge dine behov slik at du ikke kjøper et alarmsystem som er større eller dekker behov du ikke har. Videre bør du også innhente tilbud fra flere alarmselskap. Dette gjør at du raskt kan gjøre en sammenligning og velge den alarmpakken som passer deg best og som har lavest pris.

Hvordan inngå avtale for boligalarm?

Når du har fått tilsendt flere tilbud på boligalarm og funnet frem til løsningen som passer best for deg kan du takke ja til tilbudet. Du kan spare penger ved å gjøre installeringen selv, men da vil ikke systemet bli FG-godkjent. For at alarmsystemet skal bli FG-godkjent må det installeres av en FG-godkjent installatør.

Når du takker ja til tilbud på boligalarm kan du avtale tid for installering av alarmsystemet. En FG-godkjent installatør vil da komme hjem til deg og installere et tilpasset system i boligen din. Hvor lang tid selve installeringen av alarmsystemet avhenger av hvor stort dette er. 

Hvor godt fungerer en boligalarm?

Det er nok mange som spør seg selv om det er noe poeng å kjøpe en boligalarm som koster noen hundre kroner i måneden. Her finnes det faktisk undersøkelser som gir det tydelig svar på hva nytten er av å ha en boligalarm installert.

I 2011 publiserte nemlig Aftenposten en artikkel som bygger på statistikk. Denne viser at om du har skilting på huset om at du har en FG-godkjent alarm tilknyttet alarmsentral minsker risikoen for at du får innbrudd med hele 96 %.

Skiltingen i seg selv vil selvsagt virke avskrekkende på potensielle innbruddstyver. Men, ved å investere i en alarm vil du også få hjelp fra vekter dersom det skulle skje et innbrudd. Dermed kan du få en bedre trygghet når innbruddet skjer.

Hvilken boligalarm er best – oppsummert

Det er vanskelig å gi et generelt svar på hva som er beste boligalarm. Forskjellige kunder kan ha veldig store forskjeller i behov. Hvor du bor i landet kan også spille inn på hvor gode tjenester de ulike selskapene tilbyr. Derfor kan det være best å innhente flere tilbud og sammenligne disse. Ved å gjøre dette kan du både finne frem til beste boligalarm og få en billig løsning.