Sitter du med gjeld du ikke klarer å betjene? Du behøver ikke være en gjeldsslave resten av livet, og det finnes mange måter å komme seg ut av gjeldsknipa på. Hvis situasjonen blir så kritisk at du ikke klarer å betjene gjelden over lengre tid, kan en gjeldsordning være den siste løsningen.

En gjeldsordning er ikke en rask og enkel måte å kvitte seg med gjeld på. Før du søker om gjeldordning må du ha forsøkt å løse opp i problemene på egen hånd, gjerne gjennom nedbetalingsplaner med kreditorer. Hvis man eier egen bolig så kan et omstartslån eller refinansiering med sikkerhet være et mulig alternativ. En gjeldsordning er en alvorlig og tung prosess, men en god løsning for de som ikke klarer å betale det de skylder over lengre tid.

Lånebeløp 100 000 – 10 000 000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Variabelt dager
Alder 20 år
Omstartslån: Eff rente 5,34% ved lån på 2 mill. o/25 år, kostnad kr. 1.582.298, totalt kr. 3.582.298

Hvordan fungerer en gjeldsordning?

En gjeldsordning kan enten være frivillig eller tvunget. Dette går ut på at du betaler så mye du klarer av gjelden i en tidsperiode, som regel varer denne i fem år. Gjennom denne perioden vil eiendelene dine bli solgt, og du får kun et minimumsbeløp av lønnen å leve på.

Når den tidsbegrensede perioden er over, vil du som hovedregel være gjeldfri. Den resterende gjelden blir slettet, og du får muligheten til å starte på ny. Løsningen gir deg tilbake kontrollen over økonomien, men på bekostning av eiendeler og en periode preget av minimalt med inntekt.

I en gjeldsordning vil du få et personlig budsjett av Namsmannen, som du skal følge gjennom tidsperioden. Budsjettet legger opp til at du skal klare å leve på rimelige levekostnader. Inntekter som overskrider levekostnadene i budsjettet, blir betalt til kreditorene.

Du vil automatisk få en betalingsanmerkning når du lever under en gjeldsordning. Dette er for å sikre at du ikke tar opp lån og pådrar deg ytterligere gjeld under tidsperioden. Men det kan også være vanskelig å tegne nye forsikringer, abonnementer eller leie ny bolig med en betalingsanmerkning.

Hvordan søke om gjeldsordning?

Før du kan søke om en gjeldsordning, må du kontakte kreditorer og forsøke å gjøre en avtale om nedbetaling på egen hånd. Gjeldsordning skal være siste utvei, og du må derfor selv prøve å løse opp i problemet før du tar ytterligere steg. Kreditorer er de virksomhetene du skylder penger.

Hvis du ikke klarer å gå inn i en avtale med kreditorer, kan du søke om gjeldsordning gjennom namsmannen, lensmannen eller byfogden. En gjeldsordning baserer seg ikke på hvor mye gjeld du har, eller om du har en stabil inntekt. Alle kan få en gjeldsordning, dersom de ikke er i stand til å betjene det de skylder, verken nå eller i fremtiden.

Din plikter i en gjeldsordning

Innledningsvis nevnte vi at mange tror en gjeldsordning er en rask måte å kvitte seg med gjelden på. Dette stemmer som sagt ikke. Du lever med lite å rutte med hver måned, og du har i tillegg plikter du må følge gjennom gjeldsordningen. Ethvert overskudd i økonomien, alt som overskrider budsjettet, skal gå til kreditorene.

Du er selv ansvarlig for å betale overskuddet. Dette kan for eksempel være arv, gevinster eller annen vinning. Du må alltid informere kreditorer og namsmannen dersom økonomien din endrer seg, og du plikter å følge budsjettet du får tildelt. Hvis en uforutsett utgift dukker på, må du kontakte namsmannen umiddelbart.

Hvert år må du sende inn informasjon om inntekt til kreditorene. Kreditorene bruker opplysningen til å følge med på at du faktisk betaler det du skal. Du vil få god støtte og hjelp av namsmannen, men mye av ansvaret for innbetalinger hviler på dine skuldre.

Oppsummering

En gjeldsordning er en løsning for de som sliter med å komme seg ut av økonomiske situasjoner. For å få innvilget en gjeldsordning må situasjonen ha gått så langt, at det er umulig for deg å betjene gjelden alene. Målet med en gjeldsordning er å unngå at du blir gjeldsslave for resten av livet.

Dette er en tung og lang prosess, hvor du inngår rettslige og bindende avtaler med kreditorene over en fast tidsperiode. Det er ikke slik at alle som sliter med økonomien oppfyller kravet om en gjeldsordning. Det er nemlig mange vilkår som må møtes, og dette skal være den eneste løsningen og siste utvei.

Når gjeldsordningen er over, vil du som hovedregel være gjeldfri. Kreditorene skal slette kraven, dersom du har fulgt avtalen gjennom perioden. Men dersom du får arv, gevinster eller inntekt av betydelig størrelse de neste to årene, må du informere kreditorene om dette. De kan nemlig kreve deler av beløpet.

En gjeldsordning er forbeholdt de som er ute av stand til å betjene egen gjeld. Det finnes mange alternative løsninger som økonomisk rådgivning, nedbetalingsplaner og refinansiering. Ta gjerne kontakt med NAV, kommunen eller banken din dersom du føler at de økonomiske problemene er vanskelig å håndtere alene – det er alltid mulig å få hjelp.