Omtrent tre millioner skatteytere mottar i disse dager årets skattemelding. Skatteetaten opplyser at omtrent halvparten mottok den i forrige uke. De siste mottar årets skattemelding 1. april. Den nye skattemeldingen er laget slik at den gir veiledning og hjelp underveis ettersom man er logget inn i løsningen. Fristen for å gjøre endringer er 30. april, dersom det ikke gjøres endringer blir den automatisk levert som den er.

Det er noe Skattebetalerforeningen ikke anbefaler. Foreningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon som arbeider for å gjøre skattehverdagen enklere. Det skjer blant annet gjennom bistand til medlemmene, og ved å arbeide aktivt for å påvirke skatte- og avgiftspolitikken gjennom media, politikere og myndigheter.

Skattebetalerforeningen understreker at det er like viktig å kontrollere stallene i årets skattemelding som det alltid har vært, på tross av at det er en ny og enklere versjon som sendes ut i år. Risikoen for at noe mangler er like høy som tidligere, opplyser foreningen. Kontroller at tallene som er rapportert fra arbeidsgiver, banker, pensjonsutbetalinger og lignende er korrekte, lyder rådet fra foreningen. Et godt tips er å sammenligne tallene med tidligere innsendte skattemeldinger, eller ganske enkelt å vurdere om tallene virker korrekte.

Årets mest merkbare endring, er at alle norske skatteytere har fått redusert skattesatsen på nettoinntekten fra 23 % til 22 % fra 2018 til 2019. Det betyr at alle fradragene blir mindre verdt. For eksempel ga et rentefradrag i 2018 på 100 000 kroner en redusert skatt på 23 000 kroner, mens for 2019 vil det samme fradraget gi en redusert skatt på 22 000 kroner.

 Nedenfor er noen tips til hva som bør kontrolleres i årets skattemelding.

Leier du ut egen bolig?

Bor du selv i boligen og leier ut en mindre del, så er inntektene skattefrie. Leier du ut hele boligen i deler av året, kan inntektene også være skattefrie. Det du betaler i skatt avhenger av boligtypen du leier ut, størrelse på leieinntektene og hvor lenge utleien varer. Skatteetaten skiller mellom langtidsutleie og korttidsutleie.

Felles gjeld med ektefelle?

Ektefeller velger hvilken skattemelding de vil føre inntekter og kostnader, noe som normalt ikke påvirker skatten. Dersom en av ektefellene har for lav inntekt til å benytte hele personfradraget, bør fradragene stå på ektefellen med høyest inntekt.

Arvet og solgt bolig i 2019?

Dersom arvelater/giver kunne solgt boligen skattefritt, skal inngangsverdien tilsvare markedsverdien ved overtalelse. Ved et senere salg reduseres dermed utgangsverdien til eiendommen.

Har verdien på boligen din økt i skattemeldingen?

Boligprisene har vokst mye de siste årene, og verdien i skattemeldingen justeres etter dette. Formuesverdien av egen bolig i skattemeldingen skal utgjøre 25 % av omsetningsverdien. Dersom denne verdien er 30 % høyere enn markedsverdien, kan du klage og få den redusert.

Gitt bort penger eller lånt penger til barna?

Arv og gaver er ikke skattepliktig, men mottatte gaver for over 100 000 kroner må føres i skattemeldingen. Alle lån skal føres i skattemeldingen.

Kjøpt feriebolig i utlandet?

Fast eiendom i utlandet skal regnes som formue i skattemeldingen i Norge. Det samme gjelder leieinntekter.

Solgt bolig?

Boligsalg er skattefritt, så fremt du har eid eiendommen i mer enn ett år og du har brukt den som bolig i minst ett av de to siste årene før salg.

Pendler?

Dersom du oppfyller kravet som familiependler eller enslig penger, kan du ha krav på et betydelig pendlerfradrag avhengig av pendlingens lengde. Bor du hjemmefra på grunn av arbeid kan du også ha krav på merutgifter som kost, losji og besøksreiser til hjemmet.