Forsikringsselskapet Gjensidige opplyser at de hittil har fått nærmere 35 000 reiseforsikringssaker som følge av koronakrisen. Hittil har selskapet mottatt nærmere 0,5 millioner henvendelser fra kunder relatert til reiseforsikring. Undersøkelsen ble utført av Ipsos på vegne av Gjensidige, og viser at halvparten av de som måtte endre i reiseplanene sine opprinnelig skulle til utlandet. Tallene viser at det er de høytlønnede som har endret hyppigst i reiseplanene sine. Hele syv av ti av alle med reiseplaner har måtte gjøre endringer som følge av koronakrisen.

  • Vi har mottatt omlag 0,5 millioner henvendelser fra kundene vedrørende reiseforsikring siden koronakrisen for alvor slo til i mars. Det begynner å nærme seg at vi har registrert like mange reiseforsikringssaker på disse fire månedene, som vi normalt får inn på ett helt år – og det skjer er før høysesongen for reiseskader starter om sommeren. Det har vært og er fremdeles et enormt trykk av saker som skal behandles, sier Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Av de som oppgir at de har måtte gjort endringer i reiseplanene sier, forteller 45 % av det skyldes at en eller flere av planlagte reiser til utlandet har blitt kansellert, mens 39 % selv har utsatt reisen til utlandet og de siste 21 % oppgir at de heller valgte å reise i Norge.

Av undersøkelsen fremgår det at Osloborgere med høyest inntekt har måtte gjøre flest endringer i reiseplanene siden. 83 % av de med årsinntekt over 900 000 kroner svarte at reiseplanene ble endret på grunn av koronakrisen. Til sammenligning svarte 62 % av de med årsinntekt opp til 400 000 kroner det samme.

Sogn og Fjordane og Innlandet har færrest berørte. 40 % av de spurte i Sogn og Fjordane svarte at de ikke har måtte gjøre endringer reiseplanene sine, og tilsvarende 39 % fra Innlandet. Her ligger Oslo på topp med 80 %.

  • Det er vanskelig å fastslå hvorfor det er slik, men kanskje er de flinkere til å bruke Norge som feriereisemål i Innlandet og i Sogn og Fjordane. Sommerferien 2020 går uansett inn i historiebøkene som noe annet enn planlagt for de aller fleste. Forhåpentligvis fører dette til at flere får opp øyne for Norge som feriereisemål i årene fremover, avslutter Eklo.

Tre av ti har ikke fått endringer i reiseplanene sine som følge av koronakrisen. Av disse svarer 59 % at de ikke hadde noen reiseplaner. Av de som ikke hadde noen reiseplaner, tilhørte hele 67 % de med lavest årsinntekt (under 400 000 kr). 

Ukens tall fra Ipsos viser blant annet at majoriteten av nordmenn velger å feriere i Norge i sommer.