Nokas er bekymret over at norske mynter og sedler kan forsvinne helt fra samfunnet, etter tidenes kraftigste nedgang i folks bruk av mynter og sedler. 

Etter at landet ble stengt ned i mars, oppstod den endrede bruken av kontanter omtrent over natten. Nå har nordmenn tilnærmet stoppet å bruke kontanter, samtidig som mange butikker ikke ønsker å ta dem imot. Årsaken er smittevernhensyn, og kraftige anbefalinger om å heller benytte seg av kontaktløs betaling med kort.

Den aller største nedgangen vises gjennom uttak i minibanker, med tidenes kraftigste nedgang på 50 % etter mars. Tall fra Nokas viser at nordmenns bruk av penger gikk ned med over 40 % i april, sammenlignet med året i forveien. De siste årenes nedgang har til sammenligning ligget på mellom 6 til 7 %.

Nokas frykter at dette vil føre til en varig nedgang i nordmenns bruk av mynter og sedler, og mener dette kan føre til flere demokratiske problemer. Først og fremst at fysiske kontanter er det eneste middelet som hindrer kommersielle banker i å sette negativ rente på innskudd, noe som dermed gradvis vil gjøre sparepenger mindre verdt. I tillegg finnes det grupper i befolkningen som er mer avhengig av kontanter enn andre.

I henhold til norsk lov, plikter norske bedrifter i dag å ta imot kontanter. Det har riktignok vært diskusjon om hvorvidt denne plikten bør opphøre, regjeringen har også satt ned et utvalg som foreslo at denne plikten ble hevet.

Finans Norge, finansnæringens hovedorganisasjon, er bekymret over utviklingen. De tror kontanter delvis kommer til å forsvinne fra det norske samfunnet, og er ikke i tvil om hva folk ønsker. Bankene i Norge dekker betalingsmetodene nordmenn etterspør, er konklusjonen fra Finans Norge. De mener at folk vil bruke digitale tjenester, og at sedler og mynter gradvis forsvinner helt fra det norske samfunnet.

Finans Norge har lenge vært kritiske til den tvungne bruken av kontanter i samfunnet. De mener det finnes tre gode årsaker til hvorfor dette bør avvikles. Den første er at det er dyrt å håndtere kontanter, som for det andre også er den foretrukne betalingsmetoden i kriminelle miljøer. For det tredje er det usikkerhet knyttet til å oppbevare kontanter, spesielt med tanke på ran.

Norges Bank er i ferd med å utrede noe de kaller digitale sentralbankpenger, som er ment å fungere som et alternativ til bankkontopenger. Imidlertid har ingen banker til nå flagget at de har som mål å avvikle fysiske penger. Finans Norge mener at det er en politisk beslutning, men at det er tydelig at det løpende blir færre som bruker fysiske kontanter og dermed mindre behov for å tilby det. 

I krisesituasjoner hvor digitale infrastrukturer går ned, kan imidlertid kontanter være løsningen. Det er også hovedargumentet til tilhengerne av fortsatt bruk av kontanter i Norge.