Nord-Norge mister innbyggere. Det er flere årsaker, men hovedgrunnen er økt fraflytting.

Det er nedslående tall for vår nordligste landsdel som Eiendom Norge nå presenterer. Tallene viser at Nord-Norge fraflyttes, og det i høyt tempo. På tross av dette stiger likevel boligprisene i de to største nordligste byene. Det er kun boligprisstigningen i Oslo som slår prisstigningen til Bodø, som bare siden i fjor har økt med 3,6 %. Det er sentralisering av arbeidsmarkedet som får skylden.

Tallene viser fraflytting i høyt tempo, noen eksperter kaller det befolkningsflukt. For Nord-Norge fikk 2 000 færre innbyggere i 2019, en stor kontrast til Østlandet som økte med 28 000. I 2019 sank folketallet med 393 i Finnmark, 600 i Troms og 912 i Nordland. Tall fra Statistisk Sentralbyrå, viser at det er første gang siden 2001 at de tre fylkene (nå to) har hatt en negativ befolkningsvekst.

Årsaken skyldes flere faktorer, blant annet færre fødte barn og mindre innvandring fra utlandet. Hovedfaktoren ser imidlertid ut til å være fraflytting fra den nordligste landsdelen, til andre områder av landet. Samtidig har økt urbanisering blitt en internasjonal trend, de nedslående tallene for Nord-Norge ventes derfor å fortsette.

Parallelt med dette øker boligprisene i den samme landsdelen. Det er spesielt Bodø-regionen som utmerker seg, med boligpriser som med unntak av Oslo har økt mest i hele landet. De siste 12 månedene har denne økningen vært på hele 4,9 %, noe som dermed etter Oslo er landets nest sterkeste vekst. Sett i et 5-årsperspektiv, har Bodø-regionen hatt en vekst på utrolige 26,7 %. Prisveksten i Bodø er kun slått av Oslo og Hamar.

Lenger nord, i Tromsø, har boligprisene økt med 17,4 % de siste 5 årene. Byen har blitt kjent som Norges nest dyreste boligby. Samlet for hele Nord-Norge var prisveksten på 19,5 %, mot en total vekst i hele landet inkludert Oslo på 23,2 %. Sett i en 10-årsperiode hvor Oslo og Viken holdes utenfor, hadde Bodø landets sterkeste prisvekst med 77,2 % og deretter Tromsø med 73,3 %.

Bak tallene ligger fraflytting fra mindre byer og distriktene i nord, og en urbanisering av de to største byene i Nord-Norge. Dette tvinger frem en solid prisvekst i de to byene. Selv om det bygges ut leiligheter, eneboliger, rekkehus og høyhus, er det et skjevt forhold mellom tilbud og etterspørsel etter boliger. Mye av årsaken skyldes økt sentralisering av arbeidsmarkedene, både med private og offentlige arbeidsplasser. Eksperter mener likevel at hovedårsaken ganske enkelt er at det er slik folk ønsker å bo.