Etter gårdagens møte i rentekomiteen til Norges Bank, ble det som mange økonomer ventet fremdeles nullrente i Norge. DNBs sjefsøkonom mener imidlertid at sentralbanken har signalisert muligheten for en raskere renteoppgang enn tidligere forventet.

Sentralbanksjef Øystein Olsen mener det er en uvanlig stor usikkerhet rundt renteutviklingen fremover. Likevel ser de for seg at styringsrentene blir liggende på dagens nivå en god stund fremover.

  • Vår vurdering av fremtiden og risikobildet, er at styringsrenten mest sannsynlig forblir på null en god stund fremover, uttalte Olsen etter gårdagens rentemøte.

Den videre utviklingen til renten fremover, avhenger av alt fra hvordan koronasituasjonen utvikler seg, til hvordan bedrifter og husholdninger klarer å tilpasse seg.

Sentralbankens forrige rentemøte var i mai. I etterkant av dette, har arbeidsledigheten gått ned mer enn forventet, oljeprisen har gått opp og aktiviteten har økt raskere enn forventet. Likevel er det en vesentlig dårligere aktivitet nå enn ved starten av året. Olsen mener det også er høy usikkerhet om hvorvidt økonomien klarer å hente seg inn igjen.

Sentralbanksjefen viser at innføring av nullrente har hjulet til med å få fart på økonomien, og ført til at folk kan beholde arbeidsplassene sine.

  • En styringsrente på null reduserer faren for at arbeidsledigheten forblir på et høyt nivå, og for at prisveksten blir for lav lenger fremover i tid. Samtidig kan en periode med lave renter øke faren for oppbygging av økonomisk ubalanse. Komiteens vurdering er at utsiktene og risikobildet krever en særdeles ekspansiv pengepolitikk, sier Olsen.

Med utgangspunkt i dagens tilstand og utsikter, forventer Norges Bank at styringsrenta blir værende på null en god stund.

  • Prognosene for styringsrentene tilsier en rente på dagens nivå et par år fremover. Deretter vil den økes trinnvis, ettersom tilstanden i økonomien går tilbake til normalen, sier Olsen.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB, konkluderer med at Norges Bank ser lysere på fremtidsutsiktene enn etter forrige rentemøte.

  • Sentralbanken ser mindre mørkt på de økonomiske utsiktene, og har fått med seg farten i boligmarkedet. Det er en overraskelse at de signaliserer en forsiktig renteoppgang allerede fra starten av 2022, for i mai så de for seg en styringsrente på null prosent frem til utgangen av 2023. DNB tror også at renta øker fra dagens nivå om et par år, sier Haugland.

Analyser fra både Nordea og Handelsbanken bekrefter denne oppfatningen, og tror sentralbanken kommer med sin første renteøkning allerede fra slutten av 2022. Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SR-bank, mener dette er et signal om at sentralbanken vil gå langt for å unngå negativ styringsrente.

  • At Norges Bank sier de vil holde renten uendret i noen år for å stimulere norsk økonomi med lav rente, før de så gradvis øker renten er interessant. Det sier at sentralbanken går langt for å holde seg unna negativ styringsrente, sier Knudsen.

De lave boliglånsrentene vil dermed fortsette. Den laveste flytende boliglånsrenten som for tiden er tilgjengelig for alle, er i følge Finansportalen på omtrent 1,60 % innenfor 75 % belåningsgrad. For boliglån med bindingstid i 10 år er renten på i underkant av 2,20 %.

Norges Bank tror fortsatt lave styringsrente vil føre til enda lavere boliglånsrenter og høyere boligpriser fremover. Boliglånskundene har til nå ikke fått nyte fullt ut av den lave styringsrenten, for flere banker har ikke videreført hele rentekuttet. Det gjelder blant andre landets to største banker, DNB og Nordea.

Sentralbanksjefen tror at boliglånsrentene bankene tilbyr skal ytterligere litt ned. Bankene har til nå vist til finansieringskostnadene og usikkerheten som råder, som årsaker til at de ikke har kuttet sine boliglånsrenter videre ned. Nå er derimot pengemarkedsrentene, den renten som bestemmer mye av bankenes egne lånekostnader, i ferd med å stabilisere seg på et lavt nivå.

Samtidig er det glade dager og rentefest i boligmarkedet, som hadde tidenes høyeste økning i mai med en økning på 1,90 %. Optimismen som har satt seg i boligmarkedet fortsetter, men avhenger også av en lav rente. Norges Bank følger nøye med på boligmarkedet.

  • Vår hensikt har vært å stimulere til låneopptak, og dermed skape en god utvikling i boligmarkedet fra og med mars og frem til nå. Den positive utviklingen er derfor en styrt utvikling, sier Olsen.