Det har snart gått 3 måneder siden den norske økonomien fikk bråstopp. Mange har blitt permitterte og arbeidsledige, samtidig som mange har fått redusert privatøkonomien eller gått på økonomiske tap. Men det er også mange som har fått store fordeler, og som oppnår høy lønnsomhet takket være krisen.

For dersom du er blant dem som har trygg inntekt og har tatt på deg maksimalt med boliglån, da er du invitert av Norges Bank til å delta på tidenes rentefest. Det er mange som tar på seg boliglån tilsvarende fem ganger årsinntekten, så fremt de kan stille med minst 15 % i egenkapital. I snitt får disse nå mye bedre råd i tiden fremover.

Beregninger fra Nordea Markets viser at personer med maksimalt boliglån får så store fordeler av dagens situasjon, at det tilsvarer å få en lønnsøkning på omtrent 10 %. Årsaken er de kraftige rentekuttene som har oppstått i kjølvannet av at Norges Bank innførte en historisk nullrente. Fra mars til mai kuttet sentralbanken styringsrenten fra 1, 5 % til null. For de som har tatt opp en høyt boliglån, er fører dette rentegrepet til full fest.

Har du eksempelvis 500 000 kroner i årslønn og et boliglån på fem ganger inntekten (2,5 millioner kroner), da betaler du 37 500 kroner mindre i året for å ha boliglånet. Med skattefradraget hensyntatt, tilsvarer dette en økning i bruttolønnen på nesten 10 %. Har du derimot 1 million kroner i inntekt og et lån på fem ganger inntekten (5 millioner kroner), da betaler du hele 75 000 kroner mindre for å ha boliglånet.

Styringsrenten er med andre ord et mektig virkemiddel når det gjelder hvordan det spiller inn på privatøkonomien. Dagens situasjon fører til at mange nå får betydelige fordeler. Også personer som har mistet jobben sin eller som har fått redusert stillingsandel og får lavere lønn, får fordeler av de lave rentene. For enkelte kan rentegrepet til Norges Bank være avgjørende for at privatøkonomien går rundt.

Noen faller også utenfor, siden det blir økte forskjeller mellom personer med trygg jobb og personer uten jobb. Fremdeles er 12 % av den norske arbeidsstyrken uten jobb. Dette er en del av totalbildet når sentralbanken velger å redusere styringsrenten. Rentekuttet skal ikke bare hjelpe med å gjøre det lettere for personer som har fått dårligere økonomi, det skal også sørge for å stimulere den norske økonomien slik at folk bruker mer penger.