Illustrasjonsfoto: PxHere.com

Ikke nok for å dekke behov

Nær en halv milliard mennesker rundt om i verden sliter altså med å finne seg adekvat betalt arbeid, og dette fører til at mennesker blir fanget i fattigdom – noe som igjen fører til økte forskjeller. Alt dette i følge en rapport fra FN.

I studien, som ble publisert samtidig som verdens ledere flyr til Davos i Sveits til møte i Verdens økonomiske forum for å drøfte bekymringer om ulikheter og klimakrisen, forteller FN’s Internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) at mer enn 473 millioner mennesker fra hele verden mangler muligheter for en ansettelse som møter deres behov.

I tillegg så sier de at den globale arbeidsledigheten gikk opp for første gang på nærmere et tiå2 i 2020, og årsaken til dette var en svakere økonomisk vekst verden over – noe som har ført til at antallet arbeidsledige økte med omtrent 2,5 millioner mennesker til til sammen 190 millioner mennesker.

Rapporten kommer i kjølvannet av uttalelsene fra FN i forrige uke hvor de sa at spenningene i handelen kunne komme til å forårsake en nedgang i den globale handelen dette året, og at utviklingen kunne føre til en avsporing i de internasjonale forsøkene på å takle fattigdom i lavinntekts-land samt en distrahering av dekarboniseringen av verdensøkonomien.

Ønsker raske tiltak

Av en befolkning på 5,7 milliarder mennesker som er i arbeidsdyktig alder har ILO funnet ut at så mange som 165 millioner mennesker er ansatt, men de er ikke i stand til å finne arbeid med en adekvat mengde med betalte timer som kan matche behovet deres. Organisasjonen fant også ut at ytterligere 119 millioner mennesker enten har gitt opp å aktivt søke etter arbeid eller mangler tilgang til arbeidsmarked på grunn av sin personlige situasjon. Sammen med de som er offisielt klassifisert som arbeidsledige summerer dette seg til 473 millioner mennesker som er påvirket.

Guy Ryder, generaldirektøren i ILO, ønsker raske tiltak for å sikre at alle typer betalt arbeid også er av anstendig kvalitet:

For milioner av vanlige mennesker er det stadig vanskeligere å bygge et bedre liv gjennom arbeid. Vedvarende og substansielle arbeidsrelaterte ulikheter og utestenging forhindrer menneskene fra å finne anstendig arbeid og å skaffe seg en bedre fremtid. Det er ekstremt alvorlige funn som har dype og urovekkende konsekvenser for sosialt samhold.

FN arbeidsledig
Nesten en halv milliard mennesker har trøbbel med å finne nok arbeid.

ILO sier at land rundt om i verden går glipp av potensielle økonomiske og sosiale fordeler fra en stor samling av menneskelig talent.

I en alvorlig vurdering av risikoen ved undersysselsetting sies det at mangelen på produktive og godt betalte jobber betyr at mer en 630 millioner arbeidere over hele verden lever i ekstrem eller moderat fattigdom på inntekter på mindre enn 2,50 kroner dagen.

Til tross for en gradvis trend for å redusere global fattigdom sies det også at disse menneskene mangler adekvat inntekt for å unnslippe nød.