Det er en volatil verden vi lever i og det blir stadig strammere i norsk økonomi. Til tross for dette så virker boligprisene å stige ytterligere og det samme gjør norsk boliggjeld. Finanstilsynet har i dag foreslått følgende forslag til innstramninger i boliglånsforskriften:

  • Maksimalgrensen for låntakerens samlede gjeld ved yting av nye lån reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.
  • Forskriftsreguleringen utvides til å omfatte lån til forbrukere med pant i annet enn bolig, som for eksempel billån.
  • Fleksibilitetskvoten for nye lån med pant i bolig settes til 5 prosent for hele landet, ned fra 10 prosent (8 prosent i Oslo) i gjeldende forskrift.

Grunnen til forslaget om innstramninger i boliglånsforskriften er begrunnet med risiko for finans ustabilitet.

Bankene reagerer

Senest i går så gikk DNB ut å sa at de ønsker at forskriften skrotes og peker på at forskriften slår feil ut ved at flere som har betjeningsevne ikke får godkjent sine søknader om boliglån. Flere banker signaliserer at en innstramning i forskriften vil gjøre det ennå vanskeligere for en del nordmenn å få boliglån og at det vil øke forskjellene betydelig i Norge på hvem som eier sin egen og hvem som ikke eier sin egen bolig.

Et annet aspekt ved innstramningen som flere reagerer er det som heter «fleksibilitetskvota». Den er foreslått å endres fra 10 % til 5 %. Dette vil gjøre at nordmenn med en ryddig økonomi som opplever en livskrise som f.eks dødsfall, skilsmisse eller førstegangskjøpere som har en god situasjon men ikke egenkapital vil kunne få innvilget sine søknader.

Renteøkning bør være norsk mener mange

Flere peker på at boliglånsforskriften var nødvending når renta var lav men nå er renta på vei opp. Derfor mener flere økonomer at det ikke er nødvendig å endre boliglånsforskriften – nettopp fordi muligheten for å låne penger vil uansett bli påvirket av renteoppgang.

Hva bør du gjøre hvis du vurderer å kjøpe bolig i nærmeste fremtid?

Det er ikke sikkert at boliglånsforskriften vil bli innstrammet – det er ikke vedtatt ennå. Om du vurderer å kjøpe en bolig i nærmeste fremtid så kan det være greit å anskaffe seg et finansieringsbevis. Dette er gyldig selv om det skulle bli vedtatt – men det vil kanskje ha begrenset gyldighet. Det er uansett veldig viktig at vi nordmenn tar poenget fra Finanstilsynet her – dette er ikke tiden for å låne seg opp over pipa.