NAV er i hardt vær og innrømmer at de ikke har vært rustet til å håndtere situasjonen. Nært 300 000 personer har ikke fått behandlet søknadene sine om dagpenger, noe som fører til store forsinkelser før pengene utbetales. Dermed rammes permitterte først ved at de ikke lenger mottar lønn, og i tillegg med at de ikke mottar pengene de har krav på. NAV varsler at situasjonen ikke vil bedres, og at det vil være forsinkelser helt frem til høsten.

Siden koronakrisen rammet Norge 12. mars, har det totalt kommet inn 441 700 søknader om dagpenger. Det tilsvarer mer enn det dobbelte av alle søknadene NAV mottok gjennom hele fjoråret. Men søknadene hoper seg opp, siden hver enkelt behandles manuelt.

  • Vi har ikke vært rustet til å møte denne situasjonen, sier Yngar Åsholt, beredskapsleder i NAV.

Han viser til at søknadene behandles manuelt, og at NAV ikke har IT-systemer som kan behandle dem. Mens saksbehandlerne arbeider med søknadene, venter stadig flere på å få penger inn på kontoen. Hittil har NAVs saksbehandlere håndtert 188 200 av søknadene, men med 480 700 søknader hittil i år, betyr det at nærmere 300 000 nordmenn venter på dagpengene sine. 

  • Vi regner med at vi kommer til å være gjennom dagens søknader i slutten av juli. Fra høsten regner vi med at saksbehandlingstiden for en søknad om dagpenger kommer til å ligge på mellom 25 og 30 dager. Men det forutsetter at antallet nye søknader ikke øker mer enn vi regner med, sier Åsholt.

Det er mye frustrasjon blant landets permitterte som følge av forsinkelsene. Først har de mistet inntekten sin, og så blir de rettmessige dagpengene kraftig forsinket. En av de rammede er Kamilla Thoresen som arbeider i ColorLine, hun ble permittert 19. mars.

  • Jeg mottok permitteringen dagen før fødselsdagen min, det er nå to måneder tilbake. Det her vært to måneder med mye uvisshet, for jeg vet ikke når pengene kommer og jeg vet ikke hva jeg får.

Det tok fem uker før NAV behandlet søknaden til Thoresen, som nå har fått sin første utbetaling. Hun fikk imidlertid et forskudd på dagpengene i begynnelsen av april, som har blitt trukket fra utbetalingen.

  • Jeg venter på lønnskompensasjon og vet ikke når den kommer. Jeg får ingen informasjon, og det er slitsomt. Jeg trenger penger til å betale for mat og regninger og det må skje nå. Det brenner under meg, jeg trenger penger, sier Thoresen.

Hun vurderer nå å selge eiendelene sine på Finn for å få hjulene til å gå rundt.

Det var regjeringen som innførte ordningen som skulle sikre permitterte full lønn i 20 dager. Den skulle opprinnelig vært på plass i mai, men har blitt forsinket. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier nå at ordningen skal være på plass første halvdel av juni. Det er imidlertid tre måneder etter at myndighetene stengte ned landet, og flere hundre tusen ble permittert. 

  • Pengene kommer, det må folk være trygge på. Vi gjør alt vi kan, og NAV gjør alt de kan for å få på plass lønnskompensasjonsordningen så raskt som mulig. I mellomtiden har vi vært nødt til å få opp nødløsninger, slik som forskuttering., sier Røe Isaksen.

Han anbefaler at de som ikke har penger til det mest nødvendige, tar kontakt med NAV for å motta nødhjelp.