Jan Petter Sissener ber politikerne våkne opp og innse at det er umulig å erstatte oljeinntektene.

Jan Petter Sissener er en kjent aksjemegler, som blant annet har bygget opp noen av de største meglerhusene i Norge. Nå advarer han norske politikere om at landets oljeinntekter er umulige å erstatte. Han beskylder politikerne for stikke hodet i sanden.

Bakgrunnen er de norske pensjonsutgiftene, som øker parallelt med at olje- og gassproduksjonen avvikles. Sissener mener politikerne har sovet i timen, og verken vil snakke om eller motta råd om hvor fremtidige inntekter kan hentes fra. Han mener ingen av landets politiske partier har kommet med konstruktive forslag. Oljeinntektene blir ganske enkelt umulige å erstatte.

Sissener mener at det på tross av landets borgerlige regjering, ikke har blitt lagt til rette for at det skal lønne seg å investere i det norske næringslivet. Han mener nøkkelen er investorer som er villige til å ta risiko i forsøk på å skape arbeidsplasser og bidra til fellesskapet, noe som i dag ikke lar seg gjøre uten å bli nedlesset med skatter og avgifter.

De norske pensjonsutgiftene vil øke drastisk i årene fremover, samtidig som finansiering fra oljefondet vil reduseres. Tall fra Finansdepartementet viser at pensjonsutgiftene vil øke fra rundt 11 % i 2020, til omtrent 13 % i 2050, målt etter verdiskapningen. Dette skjer samtidig som finansieringsbidraget fra oljefondet ventes å reduseres fra omtrent 10 % på sitt høyeste i 2030, til 8,5 % i 2050. I tillegg er det utfordringer med landets levealder. Per i dag er omtrent 4 % av befolkningen i Norge over 80 år. I 2060 vil dette utgjøre over 10 %, noe som betyr at færre yrkesaktive skal betale for enda flere eldre. I dag finansieres en pensjonist av fire yrkesaktive, mens i 2060 vil det kun finnes to yrkesaktive per pensjonist. Sissener mener disse tallene viser at norske politikere får store utfordringer i fremtiden.

Sissener baserer tallene på offentlige tall fra statlige etater. Han mener politikerne dermed har full anledning til å innse alvoret, og ruste Norge for fremtiden, men at de ikke tar statistikk og beregninger på alvor. I så fall hadde dagens regjering ført en politikk i tråd med det de faktisk lovet i valgkamper, nemlig å tilrettelegger for et bærekraftig næringsliv, og at det skal være lønnsomt å investere i Norge.

Han mener tallene kommer på toppen av et lønnsnivå i Norge som er milevis over sammenlignbare land, at Norge har en av verdens største offentlige sektorer, høyeste sykefravær og manglende produktivitet. Norge har i tillegg ny rekord i antall arbeidsuføre.

Sissener synes det kan virke som at de som styrer landet ikke har lengre tidshorisont enn til neste stortingsvalg. Han sier han har til gode å høre en politiker komme med et godt alternativ til hvor Norge skal få inntektene fra, når olje- og gassvirksomheten ikke lenger er like lønnsom som nå – spesielt dersom de som ønsker å avvikle oljebransjen tas i betraktning.