Visste du at du kan ha krav på erstatning ved strømbrudd?

I Norge er det mikroskopiske menger strøm som ikke kommer frem dit den skal. Likevel holder det til at frossenmat for mange millioner ødelegges årlig i norske husholdninger. Det tar ikke mange timene før temperaturen i fryseren har endret seg dramatisk – men da er det for sent.

Finans Norge opplyser at forsikringsselskapene totalt registrerte 8 000 skader grunnet strømbrudd til fryser i fjor, til en samlet verdi av 40 millioner kroner. Mørketallene er sannsynligvis langt høyere.

Sikkerhverdag.no – som drives av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) – opplyser at det tar 10 til 30 timer for at temperaturen i en full fryseboks skal stige fra minus 18 grader til minus 12 grader, noe som er nok til å ødelegge fryst mat.  Men det tar kortere tid dersom fryseren ikke er full. Dermed har du noen timer på deg, så fremt du har andre alternativer for frysevarene. Strømbrudd varsles ofte i forkant slik at det er mulig å gjøre tiltak. For strømbrudd som ikke varsles blir det vanskeligere, spesielt om du ikke er hjemme under strømbruddet og dermed ikke vet hvor lenge strømmen har vært borte.

Verre er det om strømmen har gått og kommet tilbake mens du har vært bortreist. Da kan varene i fryseren din være ødelagt uten at du er klar over det. Sikkerhverdag.no anbefaler et triks. Frys ned et glass med vann og legg et kronestykke på toppen av isen. Dersom du kommer hjem og mynten ligger nede i glasset, vet du at det har vært for varmt i fryseren. Nyere frysere er gjerne utstyrt med løsninger som varsler deg på telefonen dersom strømmen går.

Det er ikke bare strømbrudd på kraftlinjer som kan forårsake ødelagt mat. Kanskje har det gått en sikring eller en kurs uten at noen har merket det. Forsikringsselskapet Gjensidige mottar i snitt omtrent 1 500 saker årlig vedrørende dette problemet. Totalt dreier det seg om mat for omtrent 10 millioner kroner. 

Avbruddsstatistikk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeider statistikk for såkalte avbruddsdata. Sist tilgjengelige tall er fra 2018, hvor de opplyser at norske strømabonnenter i gjennomsnitt var uten strøm i 2 timer og 32 minutter. Dette inkluderer alle former for korte avbrudd. Tallene viser at 38 % av norske husstander ikke opplevde noen form for strømbrudd, noe som dermed betyr at de reelle tallene for de som hadde strømbrudd dermed var høyere. NVE opplyser at det var husstander som manglet strøm gjennom mange dager.

Statistikk fra NVE viser til at den vanligste årsaken for strømbrudd i Norge, skyldes forskjellige former for vær – slik som tordenvær, kraftig regnvær eller sterk vind. NVE opplyser at omtrent ¼ av de store strømbruddene i 2018 var relater til dårlig vær, som blant annet medførte at trær falt over kraftlinjer. Dårlig vær kan også ha et slikt omfang at tilgjengelige mannskaper fra nettselskapene bruker tid på å komme rundt og rette alle feilene. Nyttårsstormen 2018/2019 er et eksempel på dette, som rammet over 100 000 husstander. De fleste i noen timer, men det er også eksempler på de som manglet strøm resten av helgen.

Skulle uhellet være ute, har du heldigvis rett på erstatning. Nettleverandørene har plikt til å gi kompensasjon ved strømbrudd som varer i over 12 timer. Kompensasjonen gis som et fastbeløp, som blir større desto lengre avbruddet er. Men det er du selv som må sende inn krav til nettselskapet.

De fleste innboforsikringer dekker derimot skadet mat som følge av strømbrudd, slik at matens kostnader blir erstattet. I tillegg blir fryseren erstattet dersom lukten av den ødelagte maten har satt seg. Gjensidige opplyser at det må betales egenandel for dette, men at den blir refundert i etterkant dersom de får tilbake erstatning fra de ansvarlige for strømbruddet.

Les mer om erstatning ved strømbrudd her!