Nordea er Nord-Europas største finanskonsern, med drift i en rekke europeiske land. Nordea startet med en sammenslåing av svenske Nordbanken og finske Merita Bank, og har drevet i Norge siden år 2000 da de kjøpte opp den norske banken Christiania Bank og Kredittkasse. Nordea melder nå om forhold de aldri tidligere har opplevd i bankens historie, ved at rekordmange av bankens kunder søker om perioder med avdragsfrihet. Hittil har banken mottatt over 60 000 søknader. 

  • Første kvartal 2020 domineres av det globale virusutbruddet av covid-19, noe som berører alle. Viruset har blitt til en pandemi, som videre har utviklet seg til en samfunnskrise og en økonomisk krise som har rammet globalt. Det hele kan få alvorlige økonomiske følger i lang tid fremover, og føre til strukturelle endringer i samfunnet slik vi kjente det før virusutbruddet, sier Frank Vang-Jensen, konsernsjef i Nordea Norge.

Han mener det er positivt at den norske regjeringen raskt tok pandemien på alvor, ved å vedta en mengde tiltak som begrenset konsekvensene for samfunnet. For viruset har også blitt til en økonomisk krise for svært mange, bare i mars mottok Nordea forespørsler om kredittytelser tilsvarende over 13 milliarder euro.

  • Selv om vi ser tegn på at noen land så smått begynner å åpne opp, er det fortsatt stor usikkerhet rundt hvor langvarige og hvor omfattende de økonomiske konsekvensene av covid-19 blir, og det er for tidlig å forutsi hvilken form opphentingen kommer til å ta, sier Vang-Jensen.

Vang-Jensen forteller at tiltakene Nordea iverksetter, gjøres for å støtte bankens kunder. Samtidig har banken innført tiltak for å trygge medarbeiderne, og sikre driftskontinuitet.

  • Vi tilbyr for eksempel avdragsfrie perioder, og vi har mottatt mer enn 60 000 søknader om dette fra kundene våre. Over 70 % av medarbeiderne våre jobber nå hjemmefra, som sikrer at vi kan ha full drift gjennom denne krisen og opprettholde et høyt aktivitetsnivå, til tross for midlertidig stengte filialer enkelte steder. Jeg er stolt over det gode arbeidet og den ekstraordinære innsatsen medarbeiderne våre har lagt ned for å støtte kundene våre og samfunnet i denne vanskelige tiden, avslutter Vang-Jensen.

Samtidig melder banken melder om utfordrende markedsforhold, men konsernsjefen er fornøyd med kvartalsresultatet og følger planen om å nå de økonomiske målene. Nordea opplyser at det er for tidlig å si noe om utsiktene for tap på utlån, ettersom de økonomiske konsekvensene av koronakrisen fortsatt er veldig usikre.