Konkursene blir stadig flere, og de inkluderer store bedrifter som hadde solid økonomi før koronakrisen. Nå frykter inkassobyrået Fair at vi står foran starten på en konkursbølge. De viser spesielt til den siste uken i mai, tallene er nå klare og konklusjonen er at 107 norske selskaper gikk konkurs. Det tilsvarer en økning på hele 78 % sammenlignet med samme uke i 2019.

  • Vi frykter landet nå står foran en konkursbølge som har latt vente på seg, siden Skatteetaten har holdt tilbake konkursbegjæringene, Sier Christian Aandalen i inkassoselskapet Fair.

For etterfulgt av en pause som følge av koronasituasjonen, sender Skatteetaten igjen selskaper til skifteretten.

  • Vi frykter at mange konkurser har hopet seg opp på grunn av Skatteetatens pause, og at vi nå står foran effekten av dette, sier Aandalen.

For hele 4 av 10 konkurser i mai kom den siste uken. Samtidig er det mye som taler for at situasjonen blir mye mer omfattende fremover. Domstoladministrasjonen har regnet seg frem til at koronakrisen vil føre til en økning på 6 000 flere konkurser enn normalt. Den store veksten anslås å komme sent på høsten 2020 og fortsette inn i 2021.

Lånemegleren merker selv en større etterspørsel etter kassekreditt og bedriftslån.

Aandalen påpeker at mange bedrifter har fått redusert sin kontantbeholdning, og at de står foran omfattende utfordringer i juni. Da skal det innbetales to avgifter for merverdiavgift, hvorav den ene var utsatt, og det skal utbetales feriepenger for 2019. Totalt betyr dette at bedriftene kommer i en presset likviditetssituasjon.

En undersøkelse utført av NHO i midten av april, viste at hver fjerde bedrift anslå at de ikke hadde penger eller at de ikke trodde de ville ha penger til å utbetale feriepenger. Forsikringsselskapet Fair mener at det mest urovekkende er at bedrifter som normalt har hatt en sunn økonomi, nå går konkurs. Dette inkluderer bedrifter med over 50 ansatte og over 10-års overskudd. Aandalen mener konkursene blir mer omfattende og at de går ut over flere ansatte.

Bare de siste fem ukene har ti ganger så mange arbeidstakere mistet arbeidet sitt, sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Det viser tall fra kredittopplysningsselskapet Creditsafe Norway. De viser til at samfunnskonsekvensene av konkurser går langt ut over antall firmaer som går konkurs, de dekker også mange personer som blir direkte eller indirekte berørt.

Skatteetaten opplyser imidlertid at mange konkursbegjæringer ble stanset 13. mars, og at mange allerede innsendte begjæringer har blitt trukket tilbake. Etaten opplyser at de nå prioriterer å behandle søknader om utsettelse av betalinger, og at de har dialog med firmaer som er berørt av krisen. De oppfordrer bedrifter som er berørte til å ta kontakt, siden Skatteetaten har mulighet til å være fleksible dersom det er ønske om å finne løsninger.