Det er oppdaterte tall fra hovedorganisasjonen Virke som viser at en av fem permitterte står i fare for å bli oppsagt. Innen handels- og tjenestenæringen er kun halvparten av landets bedrifter i normal drift. Innen landets viktigste sysselsettingsbransjer med 1,4 millioner ansatte, frykter Virke for at arbeidsplassene blir rammet.

Permitteringsnivået er skyhøyt over normalen, for de av handels- og tjenestenæringene som er hardest rammet. Innen bransjer som opplevelses- og husholdningsrettede tjenester, er over halvparten av arbeidsstyrken fremdeles permittert. Det gjelder også hver femte arbeidstaker i deler av faghandelen, hvor status til totalt 172 000 personer fremdeles er uavklart.

Virke melder at flere tusen norske arbeidsgivere gjennom sommeren blir nødt til å ta tøffe valg. Bedriftene må bestemme seg for hvorvidt de skal si opp de permitterte, eller ta dem tilbake. Analyser fra Virke viser at hver femte permitterte ansatte innen handels- og tjenestenæringen sannsynligvis blir oppsagt, noe som vil føre til svært høy arbeidsledighet. Bransjene er blant landets største i antall sysselsatte.

Tallene viser også at hele fire av ti bedrifter innen handels- og tjenestenæringen ikke kan oppnå lønnsom drift per i dag. Bedrifter som holder åpne er ikke i stand til å gå rundt på halv maskin, siden inntektene de mottar ikke samsvarer med de faste kostnadene. Bedriftene bygger dermed opp et underskudd, som ikke blir håndterbart over tid.

Det er myndighetenes smittevernstiltak som begrenser aktiviteten i mange bransjer. Virke mener derfor at det fremdeles er et stort behov for hjelpetiltak ovenfor norske bedrifter og ansatte, slik som lønnstilskudd og utvidelse av statens permitteringsreglene til 52 uker.

Husholdningene i Norge hadde en reduksjon i forbruket på 35 milliarder kroner i april og mars, sammenlignet med de samme månedene i 2019. Koronakrise har ført til at noen bransjer har fremstått som vinnere, mens enda flere bransjer må vurdere oppsigelser.

De typiske vinnerne i dagens situasjon, er bedrifter som selger fysiske produkter – av typen som er selvforklarende. Dette gjelder for eksempel dagligvare, byggevarer, møbler, elektronikk og forskjellige produkter til hjemmet. De typiske taperne i dagens situasjon er bedrifter som må samle mennesker for å kunne selge produktene og tjenestene sine, samt de som selger produkter som trenger vurderinger. Dette gjelder for eksempel produkter som klær, sko og smykker.