Bruker du digital postkasse reduserer du faren for svindel.

Mange som blir utsatt for ID-svindel, oppdager det først når det kommer gjenpartsbrev fra kredittvurderingsselskaper hjem i postkassen. Det kan dermed ta over en uke fra identiteten ble misbrukt, til offeret mottar gjenpartsbrevet og får første indikasjon om at noe er galt. Bruker du derimot en digital postkasse, mottar du slike brev umiddelbart. Dette kan bidra til at ID-svindel blir avverget eller til at omfanget blir redusert, ved at du mye raskere kan varsle banker og politiet.

I Norge finnes det to tilgjengelige systemer for digital postkasse. Det ene heter e-Boks og leveres fra PostNord og Nets, mens det andre heter Digipost og leveres av Posten Norge. Begge løsningene gir deg sikkert mottak og oppbevaring av viktig post i et digital format. Løsningene opprettes og brukes gratis, og du kan lagre brev så lenge du ønsker. Imidlertid kan du ikke selv bruke løsningene til å sende brev.

Brev med helseopplysninger, vedtak eller annen sensitiv informasjon kan ikke sendes på e-post siden det ikke er sikkert nok. Med en digital postboks sendes brevene kryptert, og lagres på en sikker måte slik at det bare er du som får tilgang til dem. Har du en digital postkasse kan du også motta digital post fra private virksomheter.  I tillegg til sikkerhet, er det for mange også viktig å spare miljøet og offentlige penger ved at brev sendes uten porto, papir og fysisk transport.

De to løsningene – e-Boks og Digipost – er likestilte og oppfyller begge myndighetenes høye sikkerhetskrav. Forskjellen mellom dem er hvilke private virksomheter som du kan motta digital post fra, noe som står opplyst på nettsidene til hver av de to aktørene. Det er også mulig å bytte mellom de to leverandørene. Verdt å merke seg, er at du ikke mottar reklame i den digitale postkassen din.

Når du mottar post i den digitale postkassen, får du et varsel på SMS og ordinær e-post. For å kunne lese posten må du logge inn ved hjelp av MinID eller Bank-ID. I tillegg finnes det egne apper både for e-Boks og Digipost, som enkelt lar deg lese brev på mobilen eller nettbrettet.

Hører du derimot blant dem som overhodet ikke ønsker å motta digital kommunikasjon, har du faktisk muligheten til å reservere deg mot å få digital kommunikasjon. Du vil da fortsette å få viktige brev fra det offentlige på papir i din fysiske postkasse – det samme gjelder også gjenpartsbrev.