I dag kunngjorde Nordea Direct at de inngår en omfattende avtale med hovedorganisasjonen Unio. 340 000 medlemmer i Unio er dermed sikret markedets beste betingelser på boliglånsrente. Nordea Direct er videreføringen av Gjensidige Bank, som ble kjøpt opp av Nordea i fjor og døpt om tidligere i år. Gjensidige Bank hadde allerede høy fokus på medlemsorganisasjoner, og var ved oppkjøpstidspunktet medlemsbank for YS og deres 220 000 medlemmer samt NAL med deres 8 000 medlemmer. Samme fokus blir nå videreført av Nordea Direct, som dermed fra nå også er medlemsbanken til Unio.

I likhet med YS inkluderer avtalen med Unio  også en mengde underforbund, slik som Politiets Fellesforbund, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet og Forskerforbundet. Underforbundet Norsk Sykepleierforbund valgte imidlertid å stå utenfor avtalen. Avtalen mellom Unio og Nordea Direct har en varighet på tre til frem år.

Avtalen sikrer Unios medlemmer en boliglånsrente fra 1,69 % for medlemmer mellom 18 år og 34 år som låner til sin første bolig. Øvrige av Unios medlemmer mottar en boliglånsrente fra 1,79 %. I tillegg mottar alle under 34 år en gebyrfri dagligbank, samt medlemsrabatt på kredittkort og medlemsfordeler på sparekonto.

Krister G. Aanesen, administrerende direktør i Nordea Direct, forteller at Unio valgte banken på grunn av det gode medlemstilbudet, servicen, de enklere løsningene og deres evne til å lage et nært samarbeid med organisasjonen. Ragnhild Lied, daglig leder i Unio, forteller at hun er fornøyd med å kunne tilby medlemmene et konkurransedyktig banktilbud.

Det foregår en knallhard kamp mellom storbankene for å knytte til seg mektige medlemsorganisasjoner. Fra før har Akademikerne en tilsvarende avtale med Danske Bank. Her får medlemmene svært gode betingelser på både innskudd og boliglån. Medlemmer i Akademikerne under 34 år mottar en nominell rente på 1,70 % på lån innenfor 85 %, mens øvrige medlemmer mottar en boligrente på 1,80 %. 

Einar Espolin Johnson, administrerende direktør i Akademikerne Pluss, forteller at bankmarkedet nå har gått fra konkurranse om individene til en konkurranse om organisasjonene. Han mener dette presser marginene til bankene dramatisk.

Rentevinnerne finner man imidlertid i LO. Unge LO-medlemmer har siden begynnelsen av april kunne få superrenten på 1,60 % gjennom avtalen organisasjonen har med Sparebanken Østlandet og Sparebank 1 SMN. Renten gjelder for medlemmer som låner til sin første bolig. Ordinære LO-medlemmer mottar 1,80 % i rente for lån innenfor 75 % og 1,70 % i rente på lån innenfor 50 % av den antatte markedsverdien.

Men det finnes også muligheter for deg som ikke er organisert under en av de aktuelle hovedorganisasjonene. I forrige uke inngikk Storebrand en avtale med Huseiernes Landsforbund, som sikrer interesseorganisasjonens 220 000 medlemmer en rente på 1,96 % på boliglån, innenfor 70 %.