Lånebeløp 10000 – 600000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Individuelt dager
Alder 20 år
Eksempel: Annuitetslån 150 000 kr, 5 år, nom. rente 9,07%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 9,46%. Totalkostnad 187 400 kr.
Lånebeløp 10000 – 500 000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Varierende dager
Alder 20 år
Eksempel: 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11%, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.
Lånebeløp 10000 – 600000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Individuelt dager
Alder 20 år
Eks: Nominell rente 11.9%, effektiv rente 13.14 %, lånebeløp kr 200 000 med nedbetaling over 5 år, kostnad kr 69 078, totalt kr 269 078. Etableringsgebyr varierer fra 0,- til 1990,-.
Lånebeløp 10000 – 500 000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Varierende dager
Alder 20 år
Låner du 160 000 kr over 5 år, koster det 57 243 kroner hvis den effektive renten er 13.61%. Det vil si at det totale lånebeløpet for disse 5 år er 217 243 kroner
Lånebeløp 10000 – 500000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Varierende dager
Alder 20 år
Eks: Nominell rente 11.9%, effektiv rente 13.14 %, lånebeløp kr 200 000 med nedbetaling over 5 år, kostnad kr 69 078, totalt kr 269 078. Etableringsgebyr varierer fra 0,- til 1990,-.

Stadig flere nordmenn velger å leie eiendom istedenfor å kjøpe eiendom. Høye boligpriser gjør det til mer attraktivt å leie bolig enn å kjøp for veldig mange unge og gamle nordmenn. Likevel så er det slik at når man leier en leilighet så man betale noe som heter depositum. Et depositum er en forsikring for utleier i forhold til husleie, skader og andre kostnader som kan oppstå i et leieforhold. Et depositum er normalt på 3 måneders husleie men kan være helt opp til 6 måneders husleie. Med dagens leiepriser så er det derfor ikke uvanlig at et depositum er på mellom 50000,- til 100 000,- kroner. Dette er veldig mye penger og ikke alle har slike midler tilgjengelig når de skal leie en leilighet. Da er det fint at det er noe som heter depositumslån.

Et depositumslån er helt enkelt en type lån du kan du bruke til depositum på en leilighet. Det betyr at du kan leie akkurat den leiligheten du vil uten å måtte tenke på at du må ha «råd til depositumet». Det er likevel viktig at du selvfølgelig har råd til å betale ned på depositumslånet og selvfølgelig at du har råd til leiligheten som du ønsker å leie.

Hva er kravene for å få innvilget depositumslån?

Depositumslån er egentlig en form for forbrukslån og det følger dermed de samme kravene som et forbrukslån:

 1. Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
 2. Du må ha en skattepliktig inntekt
 3. Norsk statsborger eller bodd i Norge i mer enn 5 år

Hvilke banker tilbyr depositumslån?

De aller fleste banker som tilbyr forbrukslån eller lån uten sikkerhet vil kunne gi deg et depositumslån dersom du oppfyller kravene til banken. Det er viktig for oss å fremheve at et depositumslån er en type forbrukslån. Her er en liste over banker som tilbyr depositumslån:

 1. Komplett Bank
 2. Bank Norwegian
 3. DnB
 4. Nordea
 5. Lea Bank
 6. Ikano Bank
 7. Handelsbanken
 8. Sparebank 1
 9. Sparebanken Vest

Hvordan er prosessen med depositumslån?

 1. Du søker om lån hos banken
 2. Banken kredittvurderer deg
 3. Banken gir deg godkjent eller avslag
 4. Hvis du får godkjent så utbetales lånet til deg
 5. Du må overføre lånet til depositumskonto

*Noen banker har depositumslån som eget produkt og overfører direkte til depositumskonto

Hvilken rente har et depositumslån?

Renten på et depositumslån starter på rundt 6 % effektivt men de aller fleste ender opp med en rente på mellom 8 og 12 %. Det er dermed ikke det billigste lånet man kan få men det er fordi det er et lån uten sikkerhet.

Hva er fordelene med et depositumslån?

Fordelene med depositumslån er følgende:

 1. Du slipper å binde opp kapital i depositum
 2. Du kan leie den leiligheten du ønsker uten å tenke på depositum
 3. Du sparer opp depositum til neste gang du skal leie

Hva er ulempene med et depositumslån?

Den største ulempen med et depositumslån er at man får en ny utgift hver måned. En lånekostnad er en type kostnad som du må prioritere og dersom du ikke betaler den så kan det få store konsekvenser og bli meget kostbart. Derfor er det veldig viktig at før du tar opp et depositumslån så må du først vite at du har økonomien til å betale ned på lånet.

Husk dette når du skal sette opp depositumskonto

Et depositum er et stort beløp for de aller fleste og det er veldig viktig at ting settes opp korrekt. På denne måten så unngår du at det oppstår problemer når du skal si opp leiligheten og depositum skal betales tilbake til deg.

 1. Depositum skal være spesifisert i leiekontrakt
 2. Det er begrensninger for hvor mye du kan bli belastet for ved slitasje
 3. Depositum skal normalt sett returneres til leieren ved leieforholdets slutt, så lenge leieren har overholdt sine forpliktelser.
 4. Depositum skal plasseres på en spesiell konto, kalt depositumskonto, for å sikre midlene.
 5. Du bør få skriftlig bekreftelse på hvor mye depositum du har betalt, og hvordan det vil bli returnert.

Det er viktig å lese leiekontrakten nøye og å stille spørsmål hvis du er usikker på noe.