Arbeidsmarkedsbarometeret utarbeidet av Manpower, viser at norske arbeidsgivere planlegger at nedbemanningen fortsetter også i neste kvartal. Den høye arbeidsledigheten i Norge forventes dermed å forbli høy utover høsten.

Det er langt mellom lyspunktene i det norske arbeidsmarkedet, hvor det er flere arbeidsgivere som planlegger å nedbemanne sammenlignet med arbeidsgivere som planlegger å øke. Sesongjusterte sysselsettingsprognoser i tiden fremover viser en utvikling på minus syv prosent. Dette er de dårligste tallene siden Manpower startet barometeret som måler arbeidsmarkedet i Norge for 17 år siden.

  • Den historiske høye arbeidsledigheten vi nå opplever i Norge ser ikke ut til å forsvinne med det første. Noen sektorer skiller seg positivt ut, men den generelle tilstanden er at etterspørselen etter arbeidskraft kommer til å være lav helt frem til utover høsten, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Koronakrisen har forårsaket svært høy usikkerhet blant mange norske arbeidsgivere. Hele 6 av 10 bedrifter vet ikke når de kan forvente å komme tilbake til en normal situasjon, mens nært halvparten melder at situasjonen har påvirket bedriften negativt.

  • Vi er inne i en alvorlig og uoversiktlig situasjon, og kommer til å kjenne på konsekvensene av krisen i lang tid fremover. I tillegg til koronakrisen er utviklingen i oljeprisen en tilleggsfaktor som gjør at norske arbeidsgivere er usikre på fremtiden, sier Brath.

I undersøkelsen deles arbeidsgiverne inn i syv ulike sektorer, bemanningsutsiktene er beregnet ut fra totalen av samtlige sektorer. Hotell- og restaurantbransjen kommer helt tydelig dårligst ut, med netto bemanningsutsikter på minus 39 prosent. Byggebransjen er derimot én av to sektorer med positive bemanningsutsikter. Her er netto bemanningsutsikter på pluss 4 prosent. Det er imidlertid hele 38 prosentpoeng lavere enn i forrige kvartal.

Østlandet er regionen som ser ut til å klare seg best, med netto bemanningsutsikt på pluss 1 prosent. For regionene Sørvest- og Nord-Norge ser det dårligere ut, med netto bemanningsutsikter henholdsvis  mins 12 og minus 16 prosent.

Bare for ett kvartal tilbake var arbeidsmarkedet på sitt mest optimistiske på hele åtte år. Da var netto bemanningsutsikter på pluss 16 prosent.

  • Arbeidsgiverne sitter på gjerdet og avventer. Selv om det på lang sikt kan være gode vekstmuligheter kombinert med at mange godt kvalifiserte kandidater nå er arbeidsledige, er det ikke mange som tar sjansen på å vokse i dagens situasjon, avslutter Brath.