Det er omfattende IT-problemer hos DNB, som fører til at kunder med lønnskonto i banken ikke mottar lønn og feriepenger fra arbeidsgiverne sine. Feilen har nå pågått over to døgn, noe som har fått mane av bankens kunder til å reagere kraftig. Det er uvisst hvor lang tid det tar før feilen er korrigert og mottakerne motta pengene sine.

Nå er Finanstilsynet koblet inn i saken, som har ført til full stopp i transaksjoner med lønn og feriepenger. For mange mottakere er dette svært kritiske penger, kundenes reaksjoner har heller ikke latt vente på seg. Facebook-siden til landets største bank renner over av klager, og de fleste mediene har kastet seg på. Det er ikke mange ukene siden sist DNB var i hardt vær på grunn av IT-systemene, da banken mottok massiv kritikk etter å ha skyldt på IT-systemene som årsak til at rentenedsettelsene måtte ta seks uker.

Finn ut hvilken bank som er best for bedrifter!

Etter snart to døgn med feil, melder banken at det er uvisst når systemene fungerer igjen. Feilen rammer både privatkunder og bedriftskunder hos DNB.

  • Problemene har oppstått på grunn av en fil som inneholder transaksjonsdato. Denne skulle blitt kjørt gjennom systemene våre tidlig på mandag, men noe har gått galt som gjør at transaksjonene ikke blir gjennomført. Problemene er isolert til mandagens fil, for samme fil på tirsdag fungerte uten problemer, sier Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB.

Feilen har rammet det banken kaller et betydelig antall kunder. DNB arbeider løpende med å løse feilen, men har foreløpig ikke klart å finne en løsning. I mellomtiden opplever Norges største bank kraftig pågang av kunder som har akutt behov for å motta pengene sine. Dalsbø ber kunder som har det travelt om å ta kontakt. 

  • Vi har innført tiltak for kunder som er rammet, slik at de kan få hjelp. De som nå kommer i en vanskelig situasjon som følge av at de ikke får pengene på kontoen sin, vil få kreditt dersom de kontakter kundesenteret vårt. Vi ber imidlertid om at kun kunder med akutte behov tar kontakt, siden vi for tiden opplever høy pågang hos kundesenteret. Problemet gjelder ikke bare personkundene våre, men også bedriftskunder. De får ikke gjennomført transaksjoner slik som betalinger, overføringer og lønn/feriepenger fra andre banker til DNB, sier Dalsbø.

På toppen av dette har DNB også feil med Vipps. Transaksjoner som ble utført gjennom appen sist helt, har fremdeles ikke gått gjennom. DNB mener dette skyldes en følgefeil.

  • Vi beklager på det sterkeste til alle som er rammet, og forstår veldig godt at det kan forårsake problemer når pengene ikke kommer på konto slik de skal. Vi arbeider for å korrigere feilene slik at kundene våre kan få overført penger så raskt som mulig, sier Dalsbø.

Han opplyser at bankens eksperter jobber med forskjellige mulige løsninger, og håper de snart får på plass en løsning.

  • Vi har indikasjoner på at vi kan nærme oss en løsning, men vi kan ikke garantere noe for vi vet rett og slett ikke når feilen blir rettet. Vi ber kundene våre følge med på siste status gjennom nettstedet vårt og via sosiale medier. Dersom feilen ikke lar seg rette med det første, vurderer vi å sende ut varsel til kundene, sier Dalsbø.

Mange av bankens kunder uttrykker stor frustrasjon og har lite forståelse for IT-problemene. Flere berørte trekker frem at landets største bank burde ha nødløsninger eller kriseprosedyrer. Andre forteller at de ikke har mottatt noen form for informasjon fra banken om problemene, som oppdages først når kunden ser at lønn eller feriepenger ikke har kommet inn på konto.

Feilen hos DNB fører til at mange av bankens kunder ikke får betjent sine kassekreditter, faste kostnader, faste trekk og gjeldsnedbetalinger. Enkelte av bankens kunder opplyser at de etter å ha kontaktet DNB, har blitt utstyrt med en kreditt på 5 000 kroner. For mange holder ikke dette til å dekke regninger og nedbetalinger.

Finanstilsynet har involvert seg i saken, og ber banken om å redegjøre.

  • Vi følger opp at banken iverksetter betryggende tiltak for å sørge for at systemene fungerer som de skal. Det er viktig at feilrettingene DNB utfører, ikke forårsaker andre følgefeil. Videre er Finanstilsynet opptatt av at DNB ivaretar sine skadelidende kunder, sier Olav Johannessen, seksjonssjef for IT- og betalingstjenester i Finanstilsynet.

Johannessen opplyser at DNB løpende informerer Finanstilsynet om utviklingen i saken, og understreker at det er bankens ansvar at de har tekniske løsninger som fungerer stabilt og tilfredsstillende – uansett om løsningene driftes av banken selv eller av bankens leverandører.