Ikke glem pensjonen din når du bytter jobb!

Det er den statlig drevne Finansportalen som nå går ut med advarselen. Hele 1,7 millioner pensjonskapitalbevis var utstedt ved utgangen av 2018, tilsvarende pensjonssparing for 101 milliarder kroner. I snitt betyr det 67 000 kroner per pensjonskapitalbevis. Problemet oppstår ved at arbeidstakere bytter arbeidsgiver, slik at bevisene står med lave saldoer. Selskapene som administrerer pensjonskapitalbevisene belaster imidlertid svært høye administrasjonsgebyrer, med kostnader som spiser opp store deler eller også hele avkastningen. Avkastningen avgjøres i tillegg både av utviklingen i finansmarkedene, og av hvordan pengene er plassert.

Leder ved Finansportalen, Elisabeth Realfsen, forteller at så mye som hver tredje pensjonskapitalbevis har en saldo på 10 000 kroner eller mindre. Enkelt av selskapene som administrerer dem, belaster med så mye som 5 % i året ved en saldo på 10 000 kroner eller mindre. Dermed blir det stort sett umulig for arbeidstakerne å få en positiv avkastning, siden overskuddet på pensjonssparingen sjeldent overstiger 5 %. Over tid vil det i praksis bety at pensjonen får mindre verdi, siden verdien reduseres ved inflasjon.

Norske arbeidstakere taper dermed flere hundre millioner kroner årlig, gjennom denne løsningen. Imidlertid finnes det unntak, da enkelte selskaper som administrerer pensjonskapitalbevisene ikke belaster noen former for overskudd.

Finansportalen ber nå arbeidstakere om å flytte pensjonssparingen sin fra selskaper med store administrasjonsgebyrer. Flyttingen gjøres enkelt, men hver enkelt må passe på selv – ellers forsvinner pensjonspengene ut av vinduet i form av høye kostnader og ingen avkastning.

Hver gang en arbeidstaker bytter arbeidssted etter å ha vært hos en arbeidsgiver i 12 måneder eller mer, får arbeidstakeren med seg et pensjonskapitalbevis. Med mindre arbeidstakeren aktivt gjør noe selv, blir alle bevis liggende hos det selskapet hvor den tidligere arbeidsgiveren hadde pensjonsordningen. Det betyr at mange kan ha pensjonsbevis med små beløp og store kostnader hos flere selskaper. Dessuten kan prisen på administrasjonen også øke.

Finansportalen anbefaler samtidig at man sørger for å ha en passende andel med aksjer i pensjonssparingen sin. For aksjer kan over tid gi langt høyere avkastning enn renter. Dermed kan mange gå glipp av mye pensjonspenger. 

Pensjonssparing er svært viktig siden dette er hva man skal leve av som pensjonist når man ikke lenger får en månedlig lønnsutbetaling, men dagens system oppleves som vanskelig og uoversiktlig. For mange kan sparingen betyr tusenvis av kroner hvert år, og hundretusen kroner i total pensjon. 

Ved utgangen av 2018 var det totalt 1,4 millioner arbeidstakere i totalt 103 310 privateide bedrifter som hadde innskuddspensjon. Imidlertid er det svært få arbeidstakere som gjør aktive valg med innskuddspensjonen sin, resultatet blir dermed at pensjonen blir stående i den ordningen tidligere arbeidsgiver opprettet. Regelverket gjør det mulig for hver enkelt arbeidstaker å flytte, samle sammen og slå sammen pensjonskapitalbevisene, men svært få benytter seg av denne muligheten. Dermed får de ikke muligheten til å påvirke forvaltningen av pengene. Neste år lanseres imidlertid en egen pensjonskonto, som vil gi bedre oversikt og lavere kostnader for alle med innskuddspensjonsordninger.

Per i dag kan du sjekke pensjonsinnskuddene dine gjennom tjenesten Din pensjon på NAV.no/dinpensjon og med tjenesten norskpensjon.no som drives av syv livsforsikringsselskaper i samarbeid med NAV, tjenesten viser også historisk avkastning. Ved å benytte valget «pensjon» fra Finansportalen.no kan du benytt sammenligningsverktøy som lar deg se om du betaler for mye i gebyrer.