Når du skal starte en virksomhet i Norge, er et av de første og viktigste valgene du må ta, hvilken selskapsform du skal etablere. De to vanligste selskapsformene er aksjeselskap (AS) og enkeltpersonforetak (ENK). Valget mellom disse avhenger av flere faktorer, inkludert virksomhetens størrelse, risiko, skattemessige overveielser, og hvor mye administrasjon du er villig til å håndtere. La oss se på forskjellene mellom de to.

Aksjeselskap (AS)

Aksjeselskap er en selskapsform der ingen av eierne personlig er ansvarlig for selskapets gjeld. Dette er en av de største fordelene med et AS: hvis virksomheten går konkurs, vil du ikke være personlig ansvarlig for å dekke selskapets gjeld.

En annen fordel er at et AS har en profesjonell profil og kan være mer tiltrekkende for både kunder og investorer.

Men det er også ulemper. Oppstartskostnadene er høyere for et AS enn for et ENK. Fra 2021 er minimumskravet for aksjekapital i et AS 30 000 kroner. Du må også ha en revisor dersom årsomsetningen er over 6 millioner kroner, og dette kan føre til ekstra kostnader.

Enkeltpersonforetak (ENK)

Enkeltpersonforetak er enklere og billigere å etablere enn et AS. Det er ingen krav til startkapital, og du trenger ikke en revisor med mindre årsomsetningen overstiger 6 millioner kroner.

Men med et ENK er du personlig ansvarlig for all virksomhetens gjeld. Dette betyr at hvis virksomheten din går konkurs, kan kreditorene kreve dine personlige eiendeler for å dekke gjelden.

I tillegg har et ENK færre muligheter for skatteplanlegging sammenlignet med et AS. For eksempel kan du ikke utsette utdeling av overskudd for å redusere skatten, noe som er mulig i et AS.

Hvordan velge?

Valget mellom et AS og et ENK avhenger av din spesifikke situasjon. Her er noen faktorer å vurdere:

  • Risikonivå: Hvis virksomheten din har et høyt risikonivå, kan et AS være det beste valget for å beskytte dine personlige eiendeler.
  • Skatteplanlegging: Hvis du forventer høye overskudd, kan et AS gi bedre muligheter for skatteplanlegging.
  • Kostnader og administrasjon: Et ENK er enklere og billigere å etablere og drive, men mangler den begrensede ansvarligheten og profesjonelle profilen til et AS.

I mange tilfeller starter gründere med et ENK på grunn av enkelheten og lave oppstartskostnader, og bytter til et AS etter hvert som selskapet utvikler seg. Dette er veldig enkelt å gjøre men man trenger hjelp av en revisor.

Hva har dette å si for banken og lån?

Veldig mange som starter bedrifter har behov for å låne penger. Hos Lånemegleren så hjelper vi daglig bedrifter med både bedriftslån og kassekreditt. Hvis man har behov for finansiering så er AS uten tvil den beste type foretak å starte. Samtidig så får man gjerne ikke låne penger med et helt ferskt selskap uten å stille sikkerhet selv. Så om du skal låne penger så er det beste å snakke med banken først og se på flere løsninger før du velger den typen foretak som passer best.