Bostøtteordningen fra Husbanken er behovsprøvd, som betyr at det er forholdet mellom husstandens inntekter og boutgifter som avgjør om det blir innvilge bostøtte. Alle over 18 år kan søke, med unntak av studenter uten ban og personer i førstegangstjeneste eller tilsvarende. I dag mottar omtrent 124 000 husstander i Norge bostøtte.

Nå er den øvre inntektsgrensen for å motta bostøtte økt, slik at flere som er rammet av de vanskelige økonomiske tidene kan komme inn under ordningen. Utvidelsen av ordningen skjer etter at regjeringen har styrket bostøtten med 500 millioner kroner, fra nå og frem til utgangen av oktober. Formålet er å hjelpe husstander med lav inntekt, og er ment å være midlertidig.

Det betyr at omtrent 13 000 flere husstander enn tidligere nå kvalifiserer for å få bostøtte som følge av at inntektsgrensen er økt. I tillegg vil eksisterende mottakere av bostøtte i snitt kunne motta omtrent 600 kroner mer i støtte hver måned.

Bostøtten beregnes ut fra hvor mye husstanden har i samlede inntekter og boutgifter. Imidlertid gjelder noen begrensninger, slik som at man ikke kan søke om bostøtte dersom husstandens samlede bruttoinntekt er høyere enn den øvre inntektsgrensen som gjelder. Det gis heller ikke bostøtte for den delen av boutgiftene som er høyere enn grensene som gjelder i regelverket.

Den nye, høyere inntektsgrensen for å motta bostøtte avhenger av hvor i landet man bor, og hvor mange personer som bor i husstanden. Eksempelvis har en enslig person som bor i Oslo en øvre inntektsgrensen som nå er på 23 342 kroner, en økning på 2 800 kroner. En husstand med to personer i Oslo, eksempelvis en foreldre med et barn, er øvre inntektsgrense nå på 27 208 kroner, en økning på 2 750 kroner. En husstand med fire personer som bor i en kommune utenom storbyer eller pressområder, er øvre inntektsgrense nå på 31 460 kroner, en økning på 2 900 kroner.

Søknad om bostøtte gjøres direkte fra nettsidene ti Husbanken. På samme side finnes også bostøttekalkulatoren, som lar deg beregne hvor mye du har rett til å få i bostøtte. Søknadsfristen er den 25. hver måned, mens utbetaling av bostøtten skjer løpende den 20. måneden etter.