I år har boligprisen steget betydelig og Norges Bank hadde et september-anslag på 9,2 prosent. Heldigvis er spekulasjonene for neste års økning langt lavere, nemlig 1,7 prosent. Dette er riktignok bare anslag og den faktiske veksten vil først vise seg når året er omme.

Det er ikke lett å forutsi hva boligprisene kommer til å ligge på fra år til år, men vi vet at prisene synker og øker i enkelte måneder. Boligprisene stiger vanligvis om våren, men synker igjen på høsten. Prisene korrigeres etter sesong for å skille mellom trend og sesongfaktorer.

Har du sjekket om du har et godt boliglån, les alt om boliglån her!

Hva boligprisene kommer til å ligge på i januar 2022 er ikke godt å si, men det vil bli langt tryggere for kjøpere å vente til etter nyttår. Hvis du jakter på en ny bolig til deg og familien, kan 2022 være året for å sende inn lånesøknad og legge inn bud.

Nye boligsalgsregler

Selv om det er vanskelig å forutsi hvordan boligprisene utvikler seg i året som kommer, er det én ting vi vet med sikkerhet – selger og kjøpers ansvar kommer til å endre seg. 1. januar 2022 innføres det nye regler knyttet til selger og kjøpers ansvar. Nå kreves det bedre dokumentasjon fra selger for å sikre tryggere boligkjøp.

Muligheten til å «selge som den er» kommer også til å forsvinne etter nyttår. Selger må kunne dokumentere boligens tilstand gjennom en helt ny tilstandsrapport. Rapporten vil gi informasjon om ulike tilstandsgrader i boligen. Kjøkkenet og bad vil for eksempel få hver sin tilstandsgrad.

Tilstandsrapporten skal også gir informasjon om slitasje og eventuelle skader. Her skal kjøper få vite årsaken til skaden, hvilken konsekvens skaden har og hvor mye det vil koste å reparere skaden – det samme gjelder slitasje. For kjøper betyr dette bedre oversikt og realistiske forventinger til boligen de er interessert i. 

Kjøper vil dog også få et større ansvar og må sette seg inn i og lese alt av dokumentasjon før kjøp. Tilstandsrapporten skal også gjennomgås nøye. I dag vektlegges ikke kjøpers ansvar like mye som det vil gjøre etter nyttår. Målet er å redusere antall klagesaker og skape tryggere kjøpsprosesser for begge parter.

Bør jeg kjøpe bolig i 2022? 

Boligprisene øker vanligvis fra år til år, men noen år øker prisene mer enn andre. I 2021 har vi så langt hatt en relativt større økning enn tidligere, og det spekuleres i at prisene ikke kommer til å stige like mye i 2022. Prismessig er det vanskelig å gi et konkret svar på når en bør kjøpe bolig, men høsten er historisk sett en tid hvor prisene synker eller flates ut.

Når det gjelder de nye reglene for boligsalg, er det ingen tvil om at kjøpere vil stå langt sterke i 2022 enn i 2021. Du vil få mer informasjon om boligen du er interessert i og sjansene for skjulte mangler, skader samt feil forsvinner. Det vil ikke lenger være mulig å kjøpe boligen «som den er», noe som igjen vil gi kjøper klarere forventninger. 

De fleste klagesaker handler om at kjøper har for høye forventinger og ikke var klar over feilene på boligen ved overtakelse. Med den nye tilstandsrapporten skal ikke dette lenger være et problem. 2022 blir dermed et tryggere år for de som ønsker å ta opp boliglån og finne drømmehjemmet. 

Planlegger du å kjøpe ny bolig etter nyttår? Da kan du starte med lånesøknaden allerede i dag. Vi hjelper deg med å finne det beste boliglånet ved å la deg sammenligne uforpliktende tilbud. Slik er du klar til budrunde når de nye boligsalgsreglene trer i kraft 1.januar 2022.