Det var en moderat nedgang i boligprisene i fjerde kvartal av 2019.

Rapporten publiseres kvartalsvis og kommer i form av syv regionsrapporter. Disse  følger delvis landets nye fylkesinndeling, og er Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Vestlandet, Agder og Rogaland, Midt-Norge og Nord-Norge.

  • Den sterkeste boligprisutviklingen i fjerde kvartal så vi i Nesodden med en oppgang på 0,7 prosent, mens den svakeste var i Holmestrand med en nedgang på 3,8 prosent, forteller Lundesgaard hos Eiendom Norge.

De norske boligprisene har hatt en stabil utvikling i de fleste områdene i 2019. Ytterpunktene så vi på Østlandet og i Rogaland. Den sterkeste boligprisutviklingen i 2019 var i Nesodden, med en oppgang på hele 9,9 prosent. Den svakeste utviklingen i 2019 var i Stavanger Sør, med en nedgang på 4,1 prosent.

Les mer om vårt tilbud om boliglån her.

Kongsvinger hadde landets nest sterkeste boligprisutvikling, md en vekst på 6,2 %. Deretter følger bydelen Østensjø i Oslo med 6,1 %, Fredrikstad med 6,0 %, Bydelen Alna i Oslo med 5,8 %, Bydelen Stovner i Oslo med 5,6 %, Bjørnafjorden med 5,5 %, Bydel Nordstrand i Oslo med 5,3 %, Alta med 4,8 % og Lillehammer på tiendeplass med 4,5 %.,

Eiendom Norge publiserte samtidig en årlig boligtyperapport, som viser oversikten med prisutviklingen til de forskjellige boligtypene.

  • Nasjonalt i 2019 så vi at leiligheter, eneboliger og delte boliger hadde en moderat prisutvikling sammenlignet med gjennomsnittlige priser. Den sterkeste utviklingen så vi hos leiligheter og eneboliger, selv om det finnes betydelige regionale forskjeller, avslutter Lundesgaard.

Statistikken over de norske eiendomsprisene lages gjennom et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen til norske eiendomsmeglere, med totalt 78 medlemsvirksomheter og 805 avdelingskontorer. Medlemmene står for omtrent 98 % av all den norske boligomsetningen, som for 2018 utgjorde 139 313 eiendomstransaksjoner.

Eiendom Norge publiserer også andre statistikker, slik som omsetningstid ved salg av bolig. For 2019 var den gjennomsnittlige omsetningstiden ved boligsalg på 70 dager, mot 63 dager i 2018. Vi må tilbake til 2011 for å finne toppåret, da gjennomsnittlig omsetningstid ved salg av bolig var på 41 dager. Statistikken viser også at mai og august er de mest populære månedene å selge bolig, mens færrest boliger legges ut i juli og desember.

Gjennomsnittsprisen på en bolig i 2019 landet sett under ett var på 3,5 millioner kroner, og kvadratmeterprisen var på 39 843 kroner. I Oslo var gjennomsnittsprisen på 5,0 millioner kroner, mens kvadratmeterprisen var på 72 643 kroner.