Forbrukerrådets spontane reaksjon var at dette var friske takter. For BN Bank har ikke bare ansatt sitt eget gjeldsombud, de har valgt en person som selv har opplevd og vært gjennom økonomiske problemer.

De siste månedene er det mange privatøkonomier i Norge som har blitt snudd på hodet. Økonomiske problemer kan dessuten true både jobb, bolig og familierelasjoner. Med dette i tankene har BN Bank gått til det skrittet å ansette sitt eget gjeldsombud. Ombudet skal gi råd og veiledning til bankens kunder, og arbeide uavhengig av bankens ordinære drift.

Endre Jo Reite, direktør for personmarkedet i BN Bank mener mange med gjeldsproblemer ikke tør kontakte banken sin.

  • Vi har erfart at terskelen for mange når det gjelder å kontakte banken angående gjeldsproblemer, har vært så høy at det kan gå svært dårlig. Samtidig har vi erfart at mye kunne vært løst annerledes dersom kunden hadde fått veiledning om sine muligheter og sine rettigheter tidligere i vanskelige prosesser, sier Reite.

Direktøren legger til at noen kunder også trenger veiledning i tilfeller hvor banken har gjort feil, mens andre er redde for at banken skal finne ut hvordan situasjonen deres virkelig er. Dette ønsker banken nå å gjøre noe med, ved å ansatte sitt eget gjeldsombud.

Gjeldsombudet til BN Bank heter Armand Vestad, og har en broket bakgrunn – som rusmisbruker, kriminell og gjeldsoffer. Vestad brøt med gamle mønstre og utdannet seg til sosionom i 2005, deretter har han jobbet som gjeldsrådgiver for NAV. Vestad har løpende steget i gradene, og har de siste fem årene arbeidet som NAVs nasjonale prosjektleder for personlig økonomi. Han har siden 2017 arrangert foredrag over hele landet, og bruker sine erfaringer til å hjelpe andre som sliter med privatøkonomien.

Vestads rolle i BN Bank er ikke å tilby raske løsninger, men å vise kunder som har kommet i problemer veien videre og gi gode råd. Tjenesten fungerer anonymt og er dessuten taushetsbelagt. Ikke engang banken får kjennskap til det kundene opplyser til Vestad. Han står fritt til å gi kundene råd som strider med bankens interesser.

Reite presiserer at banken ikke har innsyn i hvilke kunder som benytter tjenesten, eller har regelverk for hvilke råd som kan gis.

  • Gjeldsombudet i BN Bank står helt fritt til å gi råd som strider med bankens interesser. Dette er en tjeneste vi nå tilbyr for å fremme bærekraft og sosialt ansvar. I vår bransje skaper vi mange muligheter ,men gjeld kan også ha en skadelig virkning og føre til problemer. Det er naturlig for oss å gjøre tiltak også for de som har problemer med å håndtere gjelden sin, sier Reite

Med dette håper BN Bank det skal bli enklere for kunder med problemer å få kontakt med noen som forstår hvordan de har det. For å benytte tjenesten må man være kunde av BN Bank, men direktøren legger ikke skjul på at han håper andre banker følger etter.

  • Vi håper andre banker kan la seg inspirere til å opprette tilsvarende tjenester, avslutter.

To av landets største banker stiller seg imidlertid avventende til dette. DNB viser til at de har en tett oppfølging av kunder som sliter med høy gjeld, betalingsproblemer og inkasso, og at dette inngår som en naturlig del av kundekontakten. DNB mener kunder som er bekymret over økonomien sin like gjerne kan ta kontakt på telefon eller besøke et kontor. Nordea viser til at kunder med økonomiske problemer kan få oppfølging av en rådgiver, de synes imidlertid tjenesten fra BN Bank virker som noe positivt for bransjen, som kanskje kan bli aktuelt for Nordea i fremtiden.

Forbrukerrådets reaksjon på den nye tjenesten til BN Bank er at dette er friske takter. Samtidig merker de seg at BN Bank har valgt et gjeldsombud som har fått kjenne på kroppen hvordan gjeldsproblemer oppleves. De viser samtidig til at mange banker har ansatt sine egne forbrukerøkonomer som gir råd og veiledning, men at dette skjer via bankenes markedsavdelinger og at rådene dermed ikke går på tvers av bankenes interesser. De mener sunne og kritiske vurderinger fra en frittstående medarbeider er til det beste for kundene, fremfor budskap som ikke retter kritisk søkelys på bankens egen rolle og løsninger.