Energi Norge og Distriktsenergi ønsker at myndighetene skal fjerne elavgiften slik at man hjelper husholdningene økonomisk.

Energi Norge er både arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for den norske kraftnæringen, og representerer 275 medlemsbedrifter som produserer strøm og varmeprodukter. Energi Norge representerer totalt 99 % av norske kraftbransjen. Sammen med Distriktsenergi, som arbeider for kraftprodusentene i distriktene, ber de nå finansministeren om å fjerne elavgiften for norske strømkunder.

Tiltaket er ment som en støtte til husholdningene gjennom den økonomiske krisen, og kommer etter at nettselskapene og strømleverandørene opplever at mange av deres kunder ber om betalingsutsettelser og lettelser i kostnadene. Kraftbransjen ønsker å unngå at problemene eskalerer videre.

  • Kraftselskapene har ordninger for alt fra betalingsutsettelser og oppdeling av fakturaer. Men vi ser at nå må myndighetene komme på banen med midlertidige tiltak, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

Sammen med Distriktsenergi ber Energi Norge om at finansminister Jan Tore Sanner fjerner elavgiften i den kritiske økonomiske situasjonen landet befinner seg i. Kraftbransjen mener dette vil være et godt tiltak for å redusere den økonomiske belastningen på både husholdninger og næringskunder.

  • Vi ønsker å redusere byrden på de som nå er rammet av den økonomiske situasjonen, slik som reiselivsbransjen. Dagens lave kraftpriser hjelper og det gjør også betalingsutsettelser, men for ordinære kunder utgjør elavgiften en stor del av regningen som fremdeles må betales. Vi foreslår at avgiften nå kuttes i en periode, slik at det blir lettere for strømkundene å komme seg gjennom denne vanskelige tiden, sier Kroepelien.

For øyeblikket er elavgiften på noe over 16 øre per kilowattime, tilsvarende 20 øre inkludert merverdiavgift, noe som er de laveste norske strømprisene på 20 år. Ukesprisen fra forrige uke har ikke blitt opplevd i det norske kraftmarkedet siden sommeren 2015. I inneværende uke forventes det at strømprisen skal sette ny bunnrekord. En midlertidig fjerning av elavgiften vil likevel både redusere kostnadene for kundene, og redusere risikoen for at fornybar-næringen senere får betydelige likviditetsutgifter dersom hele strømmarkedet trues.

Samtidig ber Energi Norge og Distriktsenergi om at Finansdepartementet vurderer en tidsbegrenset løsning med en statlig garanti for utestående betalinger for strøm og nettleie. Dette vil være målrettede tiltak som sikrer strømforsyningen til kunder som har blitt permitterte, har fått yrkesforbud eller har fått betalingsproblemer som følge av den økonomiske situasjonen.