Økonomien i Norge begynner å kjøle seg ned og det merker norske bedrifter godt på økte kostnader, økte renter og ikke minst høyere priser på energi. Ifølge et intervju med Fundingpartner som er gjort hos Finansavisen så begynner bankene å stramme inn på bedriftslån samtidig. Dette skjer samtidig som antall bedrifter som trenger ekstra penger øker. Vi skal se litt nærmere på hvordan bankene strammer til for bedrifter som trenger ekstra kapital og hvilke konsekvenser dette kan få.

Slik strammer bankene inn i forhold til bedrifter

Når bankene strammer inn for bedrifter så betyr det følgende:

  1. Høyere andel egenkapital for å låne penger eller større sikkerhet
  2. Kassekreditt kan bli redusert
  3. Høyere renter
  4. Flere bedrifter får avslag på søknad om bedriftslån

Det betyr at hvis man er en relativ fersk bedrift eller hvis man ikke har en sterk økonomisk balanse. Dette er til stor fortvilelse for veldig mange norske bedrifter. Det er nettopp i stramme tider at en bedrift faktisk trenger banken og ikke minst den uvurderlige hjelpen en bank kan gi.

Det kan bli en økonomisk tsunami for norske bedrifter

Når bankene strammer inn på utlån til norske bedrifter så betyr det at de beregner mer risiko blant norske bedrifter. Dersom banken stenger igjen låne kranene til norske bedrifter så blir det vanskelig for bedrifter i Norge. Dette kommer i tillegg til at norske husholdninger sliter omtrent med det samme som norske bedrifter. Kjøpekraften til nordmenn er ventet å gå ned og dette blir en ekstra negativ faktor for norske bedrifter.

Det er derfor flere som venter tiltak fra norske bedrifter:

  1. Bedrifter vil si opp ansatte
  2. Redusere kostnader
  3. Fokusere på profitt mer enn vekst

De siste årene så har det vært mange bedrifter som ikke har trengt å tjene penger så lenge de leverer vekst. Det betyr at en del bedrifter har ansatt veldig mange hoder og hatt fokus på å vokse i nye markeder. Det kan bli en «økonomisk tsunami» for norske bedrifter, dette blir viktig for norske bedrifter å navigere seg riktig. Det betyr med andre ord gjerne oppsigelser, kostnadskutt og fokus på profitt.

Alternativer til banker

For bare noen få år siden så var det nesten ingen alternativer til bedriftslån, det var eventuelt lån i det gråe/sorte markedet som har en skyhøy rente. Det finnes mange eksempler på slike lån og bedrifter som har benyttet seg av slike lån men det er ikke noe å anbefale og er i mange tilfeller heller ikke lovlig. Nå finnes det heldigvis flere alternativer til tradisjonelle banker og et av disse er såkalt «crowdfunding». Her har du i Norge to ulike alternativer:

  1. Kameo
  2. Fundingpartner

Det kan være lurt å merke seg at disse aktørene vurderer bedrifter på samme måte som banken men har muligheten til å gå litt «utenfor boksen» og vurdere ting litt forskjellig fra ordinære banker. I noen tilfeller så kan man i tillegg kombinere disse crowfunding med ordinær bank slik at man samlet sett får dekket sitt lånebehov som bedrift. Det er likevel et alternativ for veldig få og mange vil få avslag fra disse aktørene.