Negativ rente – en rask innføring

rentebilde

Negativ rente er et begrep som er i vinden om dagen, og grunnen til det er at vi har urolige økonomiske tider rundt omkring i verden. Det er allikevel ikke alle som forstår hva dette innebærer, og hvilken innflytelse dette har på økonomien i et land.

Vi skal i denne artikkelen forsøke å forklare hva negativ rente betyr slik at du får en bedre forståelse av begrepet.

Sentralbankenes styringsrente

Som sagt har det i mediene de siste månedene vært mye snakk om negativ rente og vi har både lest og sett at enkelt land opererer med en slik rente i dag. Blant disse landene finner vi både Sverige, Danmark og Sveits, og det er derfor naturlig at også vi har et forhold til dette.

Det er altså et lands styringsrente det er snakk om her og i de nevnte landene er denne renten nå negativ – altså på minussiden. Styringsrenten er enkelt forklart den renten bankene i et land får når de setter inn penger i landets sentralbank. Ettersom Sverige nå har negativ styringsrente betyr det at de vanlige bankene i landet får negativ rente når de skal sette inn penger i sentralbanken.

Hva betyr det for bankene?

Alle banker i et land har behov for å sette inn penger på en brukskonto og dette gjør man i landets sentralbank. I Norge vil for eksempel DNB sette inn penger på en konto hos Norges Bank.

Når renten er negativ betyr det da i praksis at bankene er nødt til å betale for å oppbevare penger i sentralbanken, og dette er selvsagt ikke spesielt lukrativt. Jo lavere den negative renten er jo mer ulønnsomt vil det bli for bankene.

Hvorfor settes renten negativ?

Når et lands sentralbank bestemmer seg for en negativ styringsrente kommer det ofte som et resultat av at man ønsker å stimulere økonomien. Kuttene skal gjøre det mer attraktivt for bankene å låne ut penger, og dermed mindre attraktivt å spare. Når bankene låner ut mer penger til bedrifter og privatpersoner sørger dette for at det blir ‘fart’ i økonomien igjen. Man kan si at sentralbanken ‘tvinger’ bankene til å bli mer lånevillige, og dette vil de sannsynligvis bli når det koster penger å spare.

Å innføre negativ rente kan også være en metode for å gjøre landets valuta svakere.

Betydning for deg og meg

Når bankene selv får negative renter for sine innskudd i sentralbanken vil også de rentene du tilbys fra banken bli det samme. De har naturligvis ikke økonomi til å gi deg betalt for å oppbevare dine penger samtidig som de må betale for å få oppbevart sine.

Et scenario som dette, hvor vi som privatkunder faktisk taper penger på oppbevare dem i banken er naturligvis svært uheldig. Mange vil da foretrekke å ha pengene som kontanter mens andre vil plassere dem andre steder. Her kan man trekke frem fond eller nedbetaling av lån.

Når et lands styringsrente kuttes vil også bankenes utlånsrenter kuttes, men gjerne litt i etterkant. Bankene i landet vil normalt sett tjene penger på lave styringsrenter ettersom dette stimulerer samfunnet til å ta opp mer lån. Har du et boliglån vil du derfor merke kuttene i rentene ved at du får lavere månedlige utgifter.