kontrollere skattemeldingen

Forskuddsskatt er en skatt som betales på forhånd av personer og selskaper som ikke har lønnsinntekt. Dermed får de ikke trukket skatt direkte fra lønn. For mange selvstendig næringsdrivende, aksjeselskaper og andre som har varierende inntekter, er forskuddsskatt en viktig del av økonomistyringen.

I denne artikkelen vil vi forklare når man skal betale forskuddsskatt, hvordan man beregner den, og hva som skjer hvis man ikke betaler i tide.

Lånebeløp 10000-5000000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Raskt dager
Alder 20 år
QRED er en ledende aktør på bedriftslån i Sverige og er nå kommet til Norge. De kan hjelpe alt i fra små til mellomstore bedrifter! Hos QRED kan du låne fra 10000,- og helt opp til 5 millioner kroner.

Hva er forskuddsskatt?

Forskuddsskatt er skatt som betales før selve inntektsåret er over. Dette gjelder typisk for selvstendig næringsdrivende, aksjeselskaper, og andre som ikke får trukket skatt direkte fra lønnen.

Målet med forskuddsskatt, er å sikre at staten får inntekter jevnt gjennom året, og at skatteytere slipper å få en stor skatteregning ved årets slutt.

Hvem skal betale forskuddsskatt?

Forskuddsskatt gjelder hovedsakelig for gruppene nedenfor.

 • Selvstendig næringsdrivende: Personer som driver egen virksomhet og mottar inntekter som ikke er lønnsinntekt.
 • Aksjeselskaper: Selskaper som tjener penger og dermed må betale selskapsskatt.
 • Personer med store kapitalinntekter: Dette kan inkludere utleieinntekter, renteinntekter eller aksjeutbytte.
 • Andre: Personer med betydelige honorarer eller andre inntekter som ikke er lønnsinntekt.

Når skal forskuddsskatt betales?

Forskuddsskatt betales i flere terminer gjennom året. For selvstendig næringsdrivende og personer med annen inntekt enn lønn, gjelder følgende betalingsfrister:

 • 15. mars
 • 15. juni
 • 15. september
 • 15. desember

For aksjeselskaper og andre upersonlige skattytere, er det to hovedterminer:

 • 15. februar
 • 15. april

Disse fristene sørger for at skatten betales i jevne beløp gjennom året. Dette bidrar til å fordele skattebyrden og sikre statens inntekter.

Hvordan beregnes forskuddsskatt?

Beregningen av forskuddsskatt er basert på forventet inntekt for året. Skatteetaten sender ut et vedtak om forskuddsskatt.

Her har de gjort en foreløpig beregning basert på tidligere inntekter, rapporterte opplysninger og andre relevante data.

Eksempel på beregning

Anta at du er en selvstendig næringsdrivende som forventer en nettoinntekt på 600,000 kroner i løpet av året. Skattesatsen for personlige næringsdrivende er rundt 34,4 % (varierer med kommune og sats). Da vil din årlige forskuddsskatt være: 600,000 kroner * 34,4% = 206,400 kroner.

Denne skatten fordeles på de fire betalingsterminer, som betyr at du må betale 51,600 kroner hver termin.

Hva skjer hvis man ikke betaler forskuddsskatt i tide?

Det er viktig å betale forskuddsskatten til riktig tid for å unngå renter og straffetiltak fra Skatteetaten. Hvis du ikke betaler innen fristen, vil det påløpe forsinkelsesrenter. Disse rentene løper fra dagen etter betalingsfristen til skatten er betalt.

Konsekvenser av manglende betaling

 • Renter: Skatteetaten beregner forsinkelsesrenter på beløpet som ikke er betalt i tide.
 • Inkasso: Ved gjentatte mislighold kan skattekravet bli sendt til inkasso.
 • Rettslige skritt: I alvorlige tilfeller kan det iverksettes rettslige skritt for å inndrive skatten.

Kan man låne penger til forskuddsskatt?

Forskuddsskatt kan komme som en kostnad som påvirker likviditeten til en bedrift betydelig. Derfor kan det for noen bedrifter være smart å låne penger til å betale forskuddsskatt. For å låne penger til å betale forskuddsskatt så har man to valg på finansiering. Man kan velge å låne penger igjennom et bedriftslån eller ta en kassekreditt. Forskjellen er at et bedriftslån gir gjerne en fast nedbetaling over tid som egner seg til å betjene over en lengre periode. Kassekreditt er en mer kortsiktig løsning som passer for deg som kun har behov for penger i en kort periode.

Begge disse to typene finansieringene kan brukes når du ønsker å låne penger til å betale forskuddsskatt. Bankene bryr seg ikke om du skal låne penger til forskuddsskatt så lenge bedriften har økonomi til å betjene den. Hvis man ikke har råd til å betale forskuddsskatt så er det dessverre ikke mulighet for å utsette den og da kan det være lurt å vurdere å låne penger for å betale den.

Hvordan justere forskuddsskatten?

Hvis din inntekt endrer seg betydelig i løpet av året, kan du be om å få forskuddsskatten justert. Dette kan gjøres ved å sende en søknad til Skatteetaten.

I søknaden oppgir du de nye inntektsforventningene. Det er viktig å gjøre dette så snart som mulig for å unngå å betale for mye eller for lite skatt.

Forskuddsskatt trenger ikke å være komplisert

Å betale forskuddsskatt er en viktig forpliktelse for selvstendig næringsdrivende, aksjeselskaper og andre med betydelige inntekter som ikke trekkes fra lønn. Det sikrer en jevn betaling av skatter gjennom året, og bidrar til å unngå store skatteregninger ved årets slutt.

Ved å holde seg til betalingsfristene og justere skatten etter behov, kan man unngå renter og straffetiltak fra Skatteetaten. For mer detaljert informasjon og personlig rådgivning, kan det være lurt å kontakte en revisor eller skatterådgiver.