Lån til arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift er en viktig komponent av kostnadene som bedrifter må dekke for sine ansatte. Denne avgiften bidrar til å finansiere velferdsordninger og er essensiell for å opprettholde det norske velferdssystemet. Noen ganger kan det være nødvendig med lån til arbeidsgiveravgift.

For mange bedrifter, spesielt små og mellomstore bedrifter, kan betaling av arbeidsgiveravgift være en betydelig økonomisk byrde, spesielt i perioder med lav inntekt eller uforutsette utgifter. I slike tilfeller kan lån til arbeidsgiveravgift være en nødvendighet.

På den måten kan en sikre at bedriften overholder sine økonomiske forpliktelser, uten å gå på akkord med den daglige driften. Denne artikkelen vil utforske hva lån til arbeidsgiveravgift er, når det kan være nødvendig og hvilke alternativer som finnes.

Lånebeløp 10000-5000000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Raskt dager
Alder 20 år
QRED er en ledende aktør på bedriftslån i Sverige og er nå kommet til Norge. De kan hjelpe alt i fra små til mellomstore bedrifter! Hos QRED kan du låne fra 10000,- og helt opp til 5 millioner kroner.

Hva er arbeidsgiveravgift?

Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere i Norge må betale for hver ansatt. Denne avgiften er en prosentandel av de ansattes lønn, og den brukes til å finansiere trygdeordninger som sykepenger, pensjoner og andre sosiale ytelser.

Satsen for arbeidsgiveravgift varierer avhengig av hvor i landet bedriften er lokalisert. For de fleste områder er satsen 14,1%, men i enkelte distrikter kan den være lavere for å stimulere sysselsettingen.

Så lenge du utbetaler lønn, må du også betale arbeidsgiveravgift. Denne avgiften tar altså ikke hensyn til om bedriften din går i pluss eller minus. I tøffe måneder er det allerede en stor byrde å betale lønn til ansatte. Det gjør det ikke noe bedre at arbeidsgiveravgiften kommer på toppen av dette.

Hvorfor kan det være nødvendig med lån til arbeidsgiveravgift?

Det finnes flere grunner til at en bedrift kan ha behov for å ta opp lån for å dekke arbeidsgiveravgiften.

 • Sesongsvingninger: Bedrifter i sesongbaserte bransjer som turisme, landbruk eller detaljhandel, kan oppleve store variasjoner i inntektene gjennom året. I perioder med lavere inntekt, kan det være vanskelig å dekke faste kostnader som arbeidsgiveravgift.
 • Uforutsette utgifter: Plutselige og uventede utgifter, som reparasjoner, erstatningskrav eller andre nødsituasjoner, kan tømme bedriftens likvide midler, slik at det ikke er nok penger igjen til å betale arbeidsgiveravgiften.
 • Vekst og ekspansjon: Rask vekst og ekspansjon kan føre til økte lønnskostnader før inntektene har rukket å øke tilsvarende. I en slik situasjon kan et lån være nødvendig for å møte de økte kostnadene midlertidig.
 • Likviditetsproblemer: Bedrifter kan oppleve likviditetsproblemer av ulike grunner, for eksempel forsinkede innbetalinger fra kunder eller langsom inntektsvekst. Lån kan bidra til å opprettholde en stabil kontantstrøm.

Typer lån til arbeidsgiveravgift

Det finnes flere typer lån som kan brukes til å dekke arbeidsgiveravgift. Hvert lån har sine egne fordeler og ulemper. Derfor er det viktig at du vurderer dine alternativer nøye.

 • Kassekreditt: Kassekreditt gir bedriften en fleksibel kredittlinje som kan trekkes av etter behov. Dette kan være en god løsning for å håndtere sesongsvingninger eller uforutsette utgifter. Renten betales kun på den delen av kreditten som faktisk brukes.
 • Korttidslån: Dette er lån med kort løpetid, ofte fra noen måneder til ett år. Disse lånene kan være passende for å dekke midlertidige likviditetsproblemer.
 • Factoring: Factoring innebærer at bedriften selger sine utestående fakturaer til en finansinstitusjon mot en forskuddsbetaling. Dette kan gi umiddelbar likviditet som kan brukes til å dekke arbeidsgiveravgift.
 • Driftskreditt: Driftskreditt er lån som er spesielt designet for å dekke daglige driftskostnader. Dette kan inkludere arbeidsgiveravgift og andre faste utgifter.
 • Pantelån: Dette er lån som sikres med pant i bedriftens eiendeler, for eksempel eiendom eller utstyr. Pantelån kan gi lavere renter enn usikrede lån, men innebærer en risiko for tap av eiendeler hvis lånet ikke betales tilbake.
 • Bedriftslån: Dette er et helt vanlig bedriftslån som kun krever at du stiller næringskausjon. Vi har laget en oversikt over bedriftslån som du kan bruke for å finne et lån som passer din bedrift.

Hvordan søke om lån til arbeidsgiveravgift?

Når en bedrift vurderer å søke om lån for å dekke arbeidsgiveravgift, er det flere trinn som bør følges for å sikre en vellykket prosess.

 1. Vurder behovet: Først bør bedriften nøye vurdere hvorfor det er behov for lån, og hvor mye som trengs. En grundig analyse av likviditetsbehovet vil bidra til å unngå over- eller underlåning.
 2. Undersøk alternativer: Det er viktig å sammenligne ulike lånealternativer og finansieringskilder. Banker og alternative långivere kan ha forskjellige betingelser og kostnader.
 3. Forbered dokumentasjon: Långivere vil kreve omfattende dokumentasjon for å vurdere lånesøknaden. Dette kan inkludere regnskap, kontantstrømanalyser, forretningsplaner og sikkerheter.
 4. Søk rådgivning: Det kan være nyttig å søke råd fra en økonomisk rådgiver eller revisor for å vurdere de ulike alternativene og sikre at bedriften velger den beste finansieringsløsningen.
 5. Send inn søknaden: Når alt er klart, kan søknaden sendes inn til den valgte långiveren. Vær forberedt på å svare på ytterligere spørsmål, og gi tilleggsinformasjon dersom det er nødvendig.

Fordeler og ulemper ved lån til arbeidsgiveravgift

Som med alle finansieringsløsninger, er det både fordeler og ulemper ved å ta opp lån for å dekke arbeidsgiveravgift.

Fordeler

 • Likviditet: Lån kan gi nødvendig likviditet for å dekke arbeidsgiveravgift og andre faste utgifter, spesielt i perioder med inntektsvariasjoner.
 • Forutsigbarhet: Ved å ha en låneordning på plass, kan bedriften bedre planlegge og forutsi sine økonomiske forpliktelser.
 • Unngå strafferenter: Å ha midler tilgjengelige for å betale arbeidsgiveravgift i tide, kan hjelpe bedriften med å unngå strafferenter og andre sanksjoner fra skattemyndighetene.
 • Vekstmuligheter: Lån kan støtte bedriftens vekst ved å gi midler til å ansette flere folk, uten å bekymre seg for umiddelbare arbeidsgiveravgiftskostnader.

Ulemper

 • Kostnader: Lån kommer med renter og gebyrer, noe som kan øke bedriftens samlede kostnader.
 • Økt gjeld: Å ta opp lån øker bedriftens gjeldsnivå, noe som kan påvirke kredittverdigheten og den økonomiske stabiliteten.
 • Sikkerhetskrav: Noen lån krever sikkerhet i form av pant, noe som kan innebære risiko for bedriftens eiendeler.
 • Tilbakebetalingsforpliktelser: Lån må betales tilbake i henhold til avtalte betingelser, noe som kan legge press på bedriftens økonomi dersom inntektene ikke utvikler seg som forventet.

Alternativer til lån

Selv om lån kan være en løsning for å dekke arbeidsgiveravgift, finnes det også andre alternativer som bedrifter kan vurdere.

 • Øke inntektene: Bedrifter kan se på muligheter for å øke inntektene gjennom salg, markedsføring eller nye produkter og tjenester. Naturligvis koster dette derimot ofte også penger, men enkelte tiltak trenger ikke være dyre.
 • Redusere kostnader: Kostnadsbesparende tiltak kan frigjøre midler som kan brukes til å betale arbeidsgiveravgift. Over årenes løp er det fort gjort å bli vant til å betale regninger for tjenester en egentlig ikke må ha.
 • Forhandle betalingsbetingelser: Å forhandle med leverandører om lengre betalingsbetingelser kan hjelpe med å frigjøre kontanter til å dekke avgiftene.
 • Bruk av oppsparte midler: Å bruke oppsparte midler eller reserver kan være en alternativ løsning til å ta opp lån.
 • Støtteordninger: Søknad om støtteordninger eller tilskudd fra offentlige instanser, slik som Innovasjon Norge, kan gi midler uten tilbakebetalingskrav.

Lån til arbeidsgiveravgift er en mulighet

Å betale arbeidsgiveravgift, er en uunngåelig del av det å drive en bedrift i Norge. Det kan være en betydelig økonomisk byrde for mange virksomheter. Lån til arbeidsgiveravgift kan være en nødvendig løsning for å sikre at bedriften oppfyller sine økonomiske forpliktelser uten å påvirke driften negativt.

Ved å nøye vurdere behovet for lån, utforske ulike finansieringsalternativer og forstå fordelene og ulempene, kan bedrifter ta informerte beslutninger som støtter deres økonomiske helse og langsiktige vekst. Her er det lurt å spørre finanseksperter om gode råd.