Krav ved søknad om forbrukslån

lanekalkulator

De aller fleste bankene har i løpet av de siste årene gjort betydelige innstramminger når det gjelder godkjenning av søknader på kredittkort og forbrukslån, og målet med dette har naturligvis vært å sørge for at færre havner i betalingsproblemer. For å søke om et forbrukslån må du derfor kvalifisere for dette ved at flere krav må være oppfylt.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hva bankene er ute etter hos dem som skal søke om forbrukslån eller kredittkort.

Inntekt er en nødvendighet

For å få et lån er det naturligvis påkrevd at man har en inntektskilde, for uten en inntekt vil man være ute av stand til å betjene lånet man har fått. Tidligere var bankene noe lemfeldig med dette, men i løpet av de senere årene har det blitt innskjerpinger på dette punktet. Konsekvensene av å få et lån uten å ha en inntekt er selvsagt alvorlige og vil føre til at banken mister pengene sine og at lånetakeren ender opp i økonomiske vanskeligheter.

Bankene opererer med ulike krav seg i mellom, men våre samarbeidspartnere her på Lånemegleren.no ønsker at søkeren har en bruttoinntekt på minimum 200.000 kroner.

Alder og statsborgerskap

Som regel settes det også krav til alder og statsborgerskap, og en gjengs praksis er at man må være fylt 20 år og ha bodd i Norge i et visst antall år – eventuelt at man er norsk statsborger. Alderskravet er blant annet etablert for å hindre at veldig unge mennesker tar opp unødvendig stor forbruksgjeld.

Betalingsanmerkninger/betalingshistorikk

Når man skal søke om forbrukslån opererer bankene med et ufravikelig krav om at man ikke kan ha betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker. Årsaken til dette er åpenbar og slike anmerkninger vitner om at søkeren ikke har tilstrekkelig kontroll over sin egen økonomi. Hvis man har betalingsanmerkninger gjelder det å jobbe hardt og betale ned den gjelden man har slik at anmerkningen kan strykes.

Det finnes dog noen banker som tilbyr forbrukslån med betalingsanmerkning, men da er man som lånekunde nødt til å tilby en form for sikkerhet.