Kriterier for å søke:Min. 18 årIngen betalingsanmerkningerMinimum 200.000kr i brutto årsinntektBosatt i Norge minimum 3 år

Kredittkortskjema:

Fornavn er for kort.

Fornavn er nødvendig.

Etternavn er for kort.

Etternavn er nødvendig.

Telefonnummeret er for kort.

Telefonnummeret er for langt.

Telefonnummeret er nødvendig.

Epostadressen er for kort.

Epostadressen er for langt.

Epost er nødvendig.

Eposten er ikke gyldig.

Inntekten er for lav.

Har du virkelig så mye inntekt?

Kun tall 0-9 er tillatt

Inntekten er nødvendig.

Gjeld må være minimum 0.

Gjeld kan ikke være større en Kr 100.000.000,00

Kun tall 0-9 er tillatt

Gjeld er nødvendig, "0" eller mer.