Rammelån er svært populære produkt som gir innehaveren av lånet meget stor handlingsfrihet, og dette er en frihet som mange vet å sette pris på og som vil gjøre investeringsmulighetene i hjemmet enklere.

Hva er egentlig et rammelån?

I utgangspunktet er et rammelån et helt vanlig boliglån, men til forskjell fra et tradisjonelt lån får du en øvre total låneramme. Innenfor denne rammen kan du styre hele bruken av ditt lån gjennom nettbanken, og dette er uten tvil meget fleksibelt.

Dette blir altså et veldig fleksibelt boliglån, og hvis du ikke har brukt opp hele lånet kan du for eksempel pusse opp kjøkkenet eller bygge en garasje uten at du behøver å snakke med banken. En annen fordel er at du kun betaler renter på det du faktisk har brukt, og ikke på den totale lånerammen. Hvor stor lånerammen er vil være forskjellig fra bank til bank, men som regel snakker man om inntil 70% av boligens/eiendommens verdi. Husk også at du i dag er nødt til å ha en egenkapital på 15% når du skal kjøpe deg bolig, og du vil derfor ikke kunne toppfinansiere opptil 100%.

Når det gjelder nedbetalingstid er dette noe du ofte kan velge selv men unntaket gjelder naturlig nok hvis banken har satt en øvre grense. Det er vanlig at man uansett er nødt til å betale renter, mens man i større grad kan styre avdragene selv.

Hva er fordelene?

Som vi allerede har nevnt er en av de største fordelene at du har en høy fleksibilitet og at du kan styre pengebruken i stor grad selv. Man kan faktisk gå så langt som å si at man blir sin egen banksjef, og det betyr at man slipper å søke om lån på nytt hvis man ønsker å investere ytterligere i boligen sin. Dette innebærer også at man unngår nye etableringsgebyrer og tinglysningsgebyrer, men som sagt er man nødt til å holde seg innenfor lånerammen.

Den andre fordelen er som vi også såvidt nevnte at man kun behøver å betale renter på den faktiske pengesummen man har brukt. Har du et rammelån på 2 millioner kroner men kun har brukt 1,3 millioner kroner betales det kun renter på de 1,3 millioner man har brukt. Da har man i tillegg 700.000 kroner til overs som man kan bruke som man vil.

Den totale friheten er den tredje fordelen som vi ønsker å trekke frem. Innenfor lånerammen har du altså full frihet til å bruke pengene til akkurat det du måtte ønske. En ny bil, en ferietur eller et oppussingsprosjekt på hytten er derfor aldri langt unna. Å kjøpe bil med et rammelån vil derfor være langt billigere enn å bruke et tradisjonelt billån.

Finnes det noen ulemper?

Intet tre vokser inn i himmelen, heter det seg, og det er noen ulemper også med rammelånet. I forhold til et ordinært boliglån vil rentene på et rammelån ofte ligge noe høyere, og da gjerne 0,1% til 0,2%. Men hvis du sammenligner det med et billån vil du som sagt komme langt gunstigere ut med et lån som dette.

For mange vil det å ha kontrollen på pengene være den største ulempen eller utfordringen, for å bruke et slikt ord. Med penger som er lett tilgjengelig vil et impulskjøp i praksis bare være noen tastetrykk unna. Et rammelån vil derfor passe aller best for de som har god impulskontroll når det kommer til bruk av penger.

En annen ulempe med et rammelån er at du må stille mye sikkerhet overfor banken, og hvor mye vil altså variere fra bank til bank. Hos noen banker kan man få låne inntil 70% av den verdien man har i eiendom.