Næringslån er et låneprodukt som er ment for bedrifter som ønsker å gjøre større investeringer som gjerne bidrar til vekst eller kan hjelpe bedriften til å vokse videre. Næringslån gies gjerne med sikkerhet i objektet man ønsker å refinansiere. Et næringslån skiller seg fra bedriftslån og kassekreditt ved at dette er mer langsiktige lån for både bedriften og kreditoren.

Lånebeløp 10000-5000000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Raskt dager
Alder 20 år
QRED er en ledende aktør på bedriftslån i Sverige og er nå kommet til Norge. De kan hjelpe alt i fra små til mellomstore bedrifter! Hos QRED kan du låne fra 10000,- og helt opp til 5 millioner kroner.

Hva kreves for å få innvilget næringslån?

For å få innvilget et næringslån så kreves det følgende:

  • Organisasjonsnummer
  • Selskapet må være registrert i Norge
  • Panteobjekt som kan brukes som sikkerhet
  • God økonomisk historikk

Når bankene vurderer søknader om næringslån så er det en helhetsvurdering av bedriften og hva lånet skal brukes til. Ettersom næringslån gjerne er av et høyere beløp så er det gjerne slik at denne vurderingen er ganske stor. Det er gjerne en større prosess for å få innvilget et næringslån som ofte krever et møte, dokumentasjon, forretningsplaner og ikke minst budsjetter for fremtiden.

Kan alle bedrifter søke om næringslån?

Alle bedrifter kan i utgangspunktet søke om næringslån men det er ikke sikkert at man vil få innvilget. Hvis man har en relativ nystartet bedrift så er sjansene svært lave for at man kan få innvilget næringslån med mindre man kan stille sikkerhet personlig eller igjennom andre verdier.

Ingen banker biter – så om man har et behov for næringslån så er det ikke dumt å ta kontakt med din bedriftsbank for å høre om dine muligheter. Det kan være at de klarer å se en mulig løsning eller kanskje kan tilby en annen form for lån til din bedrift.

Kan man få næringslån uten sikkerhet?

Det er dessverre ikke mulig for de aller fleste bedrifter å få et næringslån uten sikkerhet. Grunnen til det er at risikoen på næringslån blir ansett som høy i de aller fleste tilfeller og da vil banken kreve sikkerhet. Bedriften trenger ikke å stille sikkerheten for bedriftslånet, dette kan gjøres igjennom aksjonærer eller andre garantister. Dersom man søker om næringslån til et objekt som holder seg i verdi eller øker så kan det være at banken kan ta pant i låneobjektet.

Hva er renten på næringslån?

Renten på næringslån settes gjerne individuelt basert på hva lånet skal brukes til, hvilken sikkerhet som stilles og etter en vurdering av bedriften. Hvis banken anser det som høyere risiko så vil renten være høy og ved caser som har lav risiko så blir renten deretter.

For å finne ut hvilken rente din bedrift kan få så er man nødt til å legge inn en søknad om næringslån. Da vil banken først gjøre en vurderingen av søknaden din og dersom de kan låne ut penger vil de gi deg en rente. Banker kan ha veldig forskjellig måte å vurdere risiko når det kommer til næringslån så om man får en veldig høy rente så kan det være lurt å søke i flere banker.

Alternativer til næringslån?

Når du som bedrift skal låne penger så bør du alltid sjekke hvilke alternativer du har til et næringslån. Det finnes nemlig flere statlige initiativer når det kommer til finansierings av næringsvirksomhet. Om det f.eks er grønn-initiativer så kan man få låne penger igjennom ENOVA og Innovasjons Norge.

Dersom man har etablerte investorer som allerede aksjonærer så kan man først sjekke muligheten for å låne penger av etablerte investorer. Det kan være at man kan få en lavere rente og en mer tilpasset nedbetalingsplan. I tillegg så har man kanskje muligheter for å sette aksjer som sikkerhet for lånet som kan gi bedriften mer likviditet.

Min bedrift har fått avslag på næringslån, hva burde jeg gjøre?

Om din bedrift har fått avslag på næringslån fra bankene så finnes det flere gode alternativer. De siste årene så har såkalt «crowdfunding» vært kjempe populært og i Norge så har vi heldigvis fått en veldig ryddig bransje på nettopp dette. Det betyr at om man har fått avslag på næringslån så kan man benytte seg av private investorer som i klynge låner penger ut til deg. Det er fortsatt svært strenge krav til hvilke prosjekter som disse plattformene tar inn men det er en mulighet.

Et annet alternativ kan være å ta inn investorer i selskapet for å finansiere hele eller deler av behovet. Dersom man kan stille med en andel av investeringen selv så kan denne settes som sikkerhet for næringslånet.