Å bytte fra ett hus til et annet er noe de fleste ser frem til, men ventetiden kan i mange tilfeller bli lang – og det kan ofte være på grunn av at man ikke har fått oppgjøret for den gamle boligen eller ikke fått den solgt enda. Her skal vi se nærmere på hvordan en mellomfinansiering kan hjelpe deg.

Å måtte vente med å flytte inn i sin nye bolig fordi man ikke har fått oppgjøret for sin gamle kan være en frustrerende ventetid, men ikke alle er klar over at dette kan løses ved å anvende seg av en såkalt mellomfinansiering. En mellomfinansiering betyr kort og godt av banken etablerer en helt nytt og midlertidig lån, og dette vil gi deg muligheten til å overta den nye boligen din før du har fått oppgjøret fra den boligen du skal selge. Denne finansieringen kan også benyttes midlertidig mens du venter på å få solgt boligen din.

Lånebeløp 10000-5000000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Raskt dager
Alder 20 år
QRED er en ledende aktør på bedriftslån i Sverige og er nå kommet til Norge. De kan hjelpe alt i fra små til mellomstore bedrifter! Hos QRED kan du låne fra 10000,- og helt opp til 5 millioner kroner.

Hvem får innvilget mellomfinansiering?

Hvis du oppfyller kriteriene nedenfor har du en veldig god sjanse for å få innvilget en søknad om mellomfinansiering.

– Eier en bolig og har planer om å kjøpe ny

– Har et konkret objekt eller fastsatt kjøpebudsjett for ny bolig

– Har ledig sikkerhet i din eksisterende bolig

– Medlåntaker øker sjansen for å få innvilget mellomfinansiering

En slik finansieringsløsning er noe som tilbys for en kortere tidsperiode, normalt sett, og for eksempel kan dette dreie seg om inntil 12 måneder. Dette lånet vil deretter innfries i sin helhet, noe som inkluderer avdrag og renter, etter at oppgjøret for eiendomssalget er mottatt.

Banken vil med dette målet for øyet hjelpe deg med å finne gode og adekvate løsninger når du skal gjennomføre boligbyttet, og du betyr at du faktisk kan bytte bolig før du har solgt din gamle. Du vil også opprettholde din handlekraft ved at du kun betjener det nåværende lånet ditt i denne venteperioden.

Når du fyller ut din søknad her hos oss vil vi utifra de opplysningene du gir oss finne det tilbudet som passer deg aller best.