Egenkapital til boligkjøp – ikke med forbrukslån

En annen betydning av begrepet egenkapital, og kanskje den som folk flest kjenner til, er den vi for eksempel møter når vi skal kjøpe oss egen bolig. Når man skal investere i eiendom er det i dag et krav om 15% egenkapital, og det innebærer at vi selv må dekke 15% av boligens verdi. Et slikt formål vil føre til at bankene vi samarbeider med IKKE vil kunne utstede noe lån. Dette vil bli sett på som en omgåelse av forskriften der boligkjøper selv må dekke egenkapitalen.

Her hos Lånemegleren.no har du muligheten til å låne egenkapital til det prosjektet du måtte ønske, og du kan låne opptil 500.000 kroner, men dette gjelder altså ikke dersom du tenker å bruke pengene til å kjøpe bolig.

Oppstart av bedrift

Det er ikke bare når man skal kjøpe hus at man har behov for egenkapital. Som vi var inne på i starten av artikkelen er egenkapital også en nødvendighet når man skal starte opp en bedrift – stor som liten. Det vil bestandig være et behov for å ha penger når man skal etablere seg og blant annet koster det 30.000 kroner i dag å etablere et eget AS. Med mindre man har spart opp slike beløp på forhånd vil det derfor være nødvendig å låne penger til dette. Som vi allerede har nevnt er forbrukslånet gunstig i så måte ettersom du verken trenger å stille noen form for sikkerhet eller behøver å forklare banken hva pengene skal brukes til.

Hvordan jobber vi?

Hos Lånemegleren gjør vi det slik at du kan søke om usikrede lån helt opp til 500.000 kroner, og ved å sende inn en søknad får hjelp til dette. I tillegg til dette sender vi din søknad til flere forskjellige banker slik at du får det beste mulige tilbudet. Det innebærer at bankene må komme på banen med det laveste tilbudet de kan tilby, og deretter sammenligner vi disse og formidler det beste til deg.

Hvordan ditt lånetilbud vil bli er avhengig av flere faktorer, men vil i all hovedsak basere seg på den økonomiske situasjonen du befinner deg i. Din gjeld, inntekt og arbeidssituasjon vil derfor være avgjørende.

Lånetilbudet du mottar fra oss er uforpliktende, og du kan derfor takke nei hvis du ønsker det.