Det er utvilsomt mange nordmenn som går med en liten gründer i magen og drømmen om å starte opp for seg selv er noe som henger svært høyt hos dem det gjelder. Lånemegleren har nå lansert bedriftslån og vi hjelper deg gjerne med å se muligheten for et bedriftslån. Vi kan i tillegg hjelpe deg med kassekreditt. Bruk vår tabell nedenfor for å søke om firmalån.

Lånebeløp 10000-600000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Varierende dager
Alder 20 år
Eks: Nominell rente 11.9%, effektiv rente 13.14 %, lånebeløp kr 200 000 med nedbetaling over 5 år, kostnad kr 69 078, totalt kr 269 078. Etableringsgebyr varierer fra 0,- til 1990,-. Dette er et USIKRET LÅN som du står personlig ansvarlig for og er et forbrukslån som ikke hefter på bedriften.

I oppstartfasen vil man i de aller fleste tilfeller være avhengig av å skyte inn penger i bedriften, og med mindre man allerede har dette tilgjengelig vil det for de fleste være aktuelt å hente inn midler enten via investorer eller gjennom lån til bedrift.

Firmalån

Det er altså mulig å søke om firmalån (bedriftslån) når man skal starte en bedrift, og selve oppstartskostnadene har blitt betydelig redusert de siste årene. Hovedårsaken til dette er at man nå kan starte et AS til en mye lavere kostnad enn tidligere.

Tidligere måtte man ut med en aksjekapital på 100.000 kroner, men denne utgiften er nå redusert til kun 30.000 kroner. Årsaken til dette er at man ønsker å legge til rette for etablering av mindre bedrifter. I slike små foretak har man nå fjernet revisjonsplikten og det er derfor blitt langt enklere å etablere og drive sin egen bedrift som AS.

Fordelen med å starte et AS fremfor for eksempel et enkelpersonforetak er at aksjeselskapet er en selvstendig juridisk enhet. Dette betyr at om firmaet ditt skulle få økonomiske problemer er det kun egenkapitalen som står i fare for å gå tapt hvis en konkurs er uunngåelig. Du løper med andre ord ingen personlig risiko i så måte utover aksjekapitalinnskuddet.

Forbrukslån?

Det vil naturligvis være fullt mulig å benytte seg av et forbrukslån når man skal starte egen bedrift, og for eksempel kan aksjekapitalen være noe man kan bruke et lån som dette til. Lån uten sikkerhet som dette kan som kjent brukes til hva som helst og da har man alle muligheter åpne. Det tilkommer også endel gebyrer til Brønnøysundregisteret når man skal registrere bedriften og dette er også noe man er nødt til å betale for. Er det krav om større investeringer i bedriften må man naturligvis se på annen finansiering i tillegg, og da kan som nevnt investorer være en god start.

Skal man få en investor med på laget må man lage en gjennomført forretningsplan som viser hvem som står bak bedriften, hva forretningsidéen er, budsjett, fremdriftsplan og andre viktige elementer.