Hva dreier kredittscore seg om og hva har den å si når du skal søke om et lån eller et kredittkort?

En kredittscore kan på en enkel måte forklares som et resultat av en kredittvurdering, og en slik vurdering består av flere forskjellige punkter. Denne vurderingen er ment å gi bankene en pekepinn på hvordan din økonomiske situasjon er og om du kan regnes som en god betaler eller ikke. På bakgrunn av denne vurderingen får man altså en kredittscore, og den vil være et viktig moment når bankene skal bestemme seg for å godta eller avslå søknaden.

God eller dårlig betaler

Kredittscoren består av et tall og dette tallet forteller banken om du er en god betaler eller ikke. Et høyt tall forteller at det er liten risiko forbundet med å låne ut penger til deg, mens et lavt tall sier det motsatte. Det er ikke banken selv som gjennomfører denne sjekken, og man bruker et autorisert selskap til dette. Eksempler på slike selskaper kan være AAA Soliditet, CreditEasy, Experian eller Lindorff for å nevne noen. Opplysningene som selskapene legger til grunn for sine vurderinger finner de i kredittopplysningsregistrene, og her er det inkassoselskapene som melder inn saker.

Når disse selskapene skal beregne din kredittscore anvender de modeller som er basert på statistikk. Det betyr i klartekst at du som person vil bli sammenlignet med øvrige personer som innehar de samme kjennetegnene som det du har. På bakgrunn av denne sammenligningen vil de danne seg et bilde som forteller noe om den historiske risikoen ved å låne deg penger, og deretter vil det sannsynlighetsberegnes om du vil være en god betaler eller ikke.

Og som sagt: scorer du høyt her vil du betegnes som kredittverdig og da vil veien til lån og kreditt være adskillig lettere.

Hva spiller inn på kredittvurderingen?

Det er summen av en rekke faktorer som vil avgjøre om du får en høy kredittscore eller ikke, og det er naturligvis enkelte av disse som tillegges mer vekt enn andre. Er du en person som til stadighet overdrar din bankkonto eller er slurvete med å overholde fristene når regninger skal betales? Da skal du være klar over at dette vil ha en uheldig innvirkning på din score, og dette understreker hvor viktig det er å ha en ryddig økonomi hvor dine økonomiske forpliktelser tas hånd om når de skal. Regningene dine skal med andre ord betales før pengene brukes på andre ting.

Betalingsanmerkninger som fortsatt er aktive eller inkassokrav har også stort betydning for utfallet av kredittvurderingen. Er du registrert med alvorlige anmerkninger etter for eksempel gjeldordninger eller andre ting, vil en naturlig følge av dette være at banken får en anbefaling om ikke å tilby deg kreditt.

En ustabil økonomisk situasjon, og da i form av store endringer i din inntekt, vil også slå ut negativt – til og med når det gjelder positive utslag. En stødig og stabil inntekt som vitner om nettopp stabilitet er veldig gunstig. Statistisk sett er det slik at mennesker som opplever store lønnsøkninger på kort tid vil tillegge seg et høyere utgiftsnivå enn tidligere, og da regnes det faktisk som en risiko. Bekymringen vil derfor være om du klarer å tilpasse deg et lavere utgiftsnivå hvis du skulle oppleve et fall i inntekten igjen.

En annen faktor som kan spille inn negativt er om du ofte flytter. Kredittrisikoen er høyere hos mennesker som ofte flytter og dette vil derfor slå ut uheldig på din score. I visse aldre er det forventet at man som person har et bosted som oppfattes som stabilt og det er nettopp derfor at det vil spille inn negativt på din søknad.

Vær også oppmerksom på en negativ innvirkning på din kredittscore om du har et enkeltpersonforetak med betalingsanmerkninger. Det er faktisk slik at du som person er den juridisk ansvarlige i en slik foretaksform og de økonomiske forpliktelsene der vil falle tilbake på deg hvis de ikke overholdes.

Stabilitet og orden

Mange faktorer spiller altså inn i en kredittvurdering og det er elementer som de vi har nevnt her som kan være med på å avgjøre din kredittsøknad i den ene eller den andre retningen. Stikkordene som er viktige for å komme godt ut er derfor å betale regningene sine når man skal, ha en stabil og god inntekt og et tilpasset forbruk, samt en stabil bostedssituasjon.