Et depositum skal bestandig betales inn på en depositumskonto og ikke til utleierens private bankkonto. Et depositum er et forhåndsbetalt beløp som er ment å fungere som en sikkerhet for utleier i tilfelle du som leietaker ikke ikke betaler husleien din eller påfører leiligheten skader. Depositumskontoen er derfor en sperret konto som skal opprettes i fellesskap av utleier og deg, og det innebærer at ingen av partene kan ta ut penger fra denne kontoen uten at den andre er enig i det.

En konto som dette kan opprettes i de aller fleste nettbanker og man behøver ikke som før i tiden å møte opp personlig i banken. Utleieren står fritt til å velge bank men er også den som må betale for utgiftene som medfølger etableringen av kontoen. Som leietaker er det du som mottar rentene når pengene tas ut.

Når det gjelder størrelsen på depositumet er det ingen faste regler for dette og det vil variere fra tilfelle til tilfelle. Det er dog ikke uvanlig at en depositum er tre ganger så stort som en husleie. Hvis en husleie da er på 5.000 kroner vil dette medføre et depositum på 15.000 kroner, men som sagt så vil dette variere.

Når et leieforhold skal avsluttes og du har overholdt dine forpliktelser i henhold til leieavtalen, skal depositumspengene utbetales til deg umiddelbart. Utleier må først gi sitt samtykke for at dette skal kunne skje. Hvis utleieren hevder å ha krav på penger fra depositumskontoen skal du som leietaker først samtykke til at disse pengene skal frigis.

Det hender at det oppstår uenigheter mellom leietaker og utleier, og i slike tilfeller ender man som regel opp med at depositumet ikke utbetales til noen av partene. Slike tvister må derfor løses hos Forliksrådet eller hos Husleietvistutvalget. I tilfeller hvor du for eksempel ikke har betalt husleie, og utleier kan dokumentere dette, kan banken i enkelte tilfeller betale ut dette fra depositumskontoen. Du vil da ha krav på en fem ukers frist til å bringe saken inn til en av de nevnte instansene, men gjør du ikke det vil banken altså kunne utbetale skyldig beløp til huseier.

Til sist må du som leietaker huske på at du bestandig skal ha en leiekontrakt som regulerer avtalen mellom deg og utleier.