Å bli en god investor skjer ikke av seg selv. Gode investorer jobber kontinuerlig gjennom å studere og lære mer. Når du har begynt på denne reisen finnes det ingen endelig stoppestasjon!

Hvis du vil lære mer om hvordan å bli en god investor anbefaler vi deg derfor å lese videre.

La oss hoppe i det!

Vi starter med investeringsmålet!

Å bli en god investor og å lykkes med sine investeringer er som sagt en reise. Vi snakker ikke om et engangstilfelle, og det betyr at må forberede deg selv på samme måte som om du skal ut på en lang tur.

Det første du må gjøre er å definere hva som er målet ditt – altså hvor reisen din skal gå.

Dette betyr at du skal lage deg et bestemt mål for dine investeringer. Et meget godt eksempel på et slikt mål kan være førtidspensjon. Kanskje ser du for deg å pensjonere deg allerede når du er 55 år? Hvor mye penger trenger du for å kunne gjøre dette?

Det er slike spørsmål det er viktig å stille seg selv. Planen du skal legge vil naturlig nok være avhengig av dine investeringsmål. Husk at når det gjelder investeringer finnes det ingen snarvei til rikdom. Ingen kan bestemme seg for å investere og forvente å bli rik umiddelbart – det er ikke slik det fungerer.

Gode investeringsmål er målbare. Dette betyr at de er klare, konsise og bestemte. Vi kan sammenligne dette med sparing: ‘Jeg skal spare 300 kroner hver uke. Dette er nyttig ettersom du kan evaluere dette i ettertid og fastslå om du klarte det eller ikke. Enten gikk det bra eller så gikk det ikke bra.

Kontrasten til dette er å si: ‘Jeg har som mål om å spare mer penger hvert år.’ Man hører umiddelbart at dette helt klart blir mer ullent ettersom utsagnet ikke holder deg ansvarlig.

Les også vår guide om hvordan du kan kjøpe bitcoin her!

Investeringsmål er også fornuftige og rasjonelle. Hvis du sier at du skal ha 5 millioner kroner på bok når du er 40 år så kan du enkelt sjekke om det du sparer i dag er tilstrekkelig. Du kommer ikke dit med å spare 5.000 kroner i året!

Dette betyr at du enten må senke forventningene dine eller øke den årlige sparingen.

Mål er som du skjønner en av de viktigste aspektene når det kommer til å bli en god investor. Markedene er veldig komplekse og de tilbyr alle slags instrumenter som forbinder investorer med selskaper. Kort fortelt tilbyr instrumentene (for eksempel aksjer) muligheten til å sende pengene inn i fremtiden samtidig som man får positiv avkastning underveis. Forskjellige investorer har forskjellige behov, og derfor kan investeringsmålene være nokså forskjellige.

Å sette seg mål for investeringer krever altså grundig gjennomtenking. En investor må tenke på seg selv i dag, men samtidig tenke på seg selv i fremtiden. Målet er å bli sitt fremtidige ‘jeg’ som investoren ønsker å bli, og da må man velge den riktige strategien videre for å oppnå dette.

Infografikk hvordan bli en god investor

Vit hva som fungerer i markedet

Les deg opp eller bli med i et investeringskurs som tar opp ting som moderne finansielle tanker. Husk på at de som kom opp med teorier om optimalisering av porteføljen, diversifisering og markedseffektivitet mottok sine Nobelpriser av en grunn.

Å investere er kort sagt en kombinasjon av vitenskap (det fundamentale – altså tallene) og kunst (det kvalitative). Det vitenskapelige aspektet innenfor finans er et godt sted å begynne og bør ikke overses.

Hvis vitenskap og tall ikke din sterke side skal du allikevel ikke la deg skremme. Det finnes utrolig mange gode nettsider som tar opp dette temaet, og blant annet kan du lære mye på aksjeskolen. Her får du mange gode tips fra velkjente norske investorer om hva man bør holde utkikk etter.

Når du vet hva som fungerer i markedet kan du lage deg dine egne enkle regler om hva som fungerer for deg. Dette er på ingen måte noen tryllekunst og vi kan godt knytte dette opp mot de kjente ordene til superinvestoren Warren Buffet: ‘Hvis jeg ikke forstår det vil jeg ikke investere i det.’ Verre enn dette trenger det ikke å være.

Hvordan tror du aksjemarkedet fungerer? Da tenker vi ikke på at det er et sted hvor mennesker kjøper og selger aksjer gjennom meglere. Det vi mener er: hvordan tror du aksjeprisene bestemmes? Hva tror du den mentale modellen din sier om dette?

En av de mange årsakene til at mange mennesker har problemer med å investere i aksjemarkedet er at benytter seg av feilaktige modeller for hvordan markedet fungerer, og noen av disse er mer vanlige enn andre.

Dessverre finnes det mange som tror at noen der ute vet nøyaktig hvordan markedet vil bevege seg og at alt dreier seg om å få tak i denne kunnskapen. Hvis du bare kan få tak i den vil du kunne tjene store penger. Dette er kjent som tipsmodellen.

En annen modell går ut på at mange tror at det sitter mennesker (operatører) som manipulerer aksjeprisene, og at man derfor bare må finne ut hva disse operatørene gjør. Deretter er det bare å kaste seg på bølgen når aksjeprisen blir manipulert i været.

Vit hvordan markedet fungerer

Det skal riktignok sies at denne modellen er realistisk og faktum er at aksjer faktisk blir manipulert rutinemessig – men som oftest kortsiktig. For at disse menneskene kan lykkes trenger de større og større idioter som kjøper aksjene de manipulerer, og med mindre du er en slik operatør er det store muligheter for at du taper penger. Denne metoden er verdifull for operatøren, og ikke deg.

Det finnes jo en annen modell også, og denne handler om å undersøke selskapene. Vi snakker om å finne ut hva de driver med, forsøke å forutse hvordan ting utvikler seg fremover og deretter bestemme seg for om hvilke aksjer man vil kjøpe, hvilke man ikke skal kjøpe og når man skal selge de man har kjøpt.

Den nevnte handlingsregelen til Buffet har tjent ham godt. Selv om han gikk glipp av oppturen i forbindelse med den velkjente IT-boblen (dot com-boblen) på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet førte den til noe enda viktigere: han unngikk den totalt ødeleggende nedturen som fulgte!
Hvilken av disse modellene tror du fungerer best?

Hvilken investeringsstrategi fungerer for deg?

Ingen kjenner deg og din situasjon bedre enn deg selv. Derfor er du uten tvil den best kvalifiserte personen for å gjøre dine egne investeringer. Hvis du er en person som ikke liker å ta sjanser vil det derfor være unaturlig å ta store sjanser når du skal investere.

Alt du trenger er litt hjelp. Identifiser hvilke trekk ved din personlighet som vil hjelpe deg eller hindre deg fra å lykkes med dine investeringer, og håndter dem deretter.

En veldig nyttig atferdsmodell som kan hjelpe deg som investor å forstå deg selv ble utviklet av fondsforvalterne Tom Bailard, Larry Biehl og Ron Kaiser. Du ser den under.

Har du et prosjekt som du trenger finansiering til?

Da kan det være lurt å sjekke ut et prosjektlån som gjør at du kan låne penger til dine investeringsprosjekter.

Graffik: Lånemegleren.no

Denne modellen klassifiserer investorer ut ifra to personlighetskarakteristikker: hvordan man handler/opptrer (forsiktig eller fremfus/uforsiktig) og nivå på selvsikkerhet (selvsikker eller engstelig). Basert på disse personlighetstrekkene sørger modellen for å dele investorene inn i fem ulike grupper:

Individualisten: Forsiktig og selvsikker, og anvender seg ofte av en gjør-det-selv-tilnærming. Dette er en investor som ikke oppsøker en rådgiver for hjelp, men som allikevel er varsom.

Eventyreren: Volatil/flyktig og gründertype som har sterk vilje. Er ofte en gambler-type som ikke er redd for å legge alle eggene i samme kurv. Sprer som regel ikke investeringene sine, og heller ikke denne investortypen oppsøker rådgivning.

Kjendisen: Følger gjerne de siste investeringstrendene, men er klar over sin manglende ekspertise. Disse kan gjerne oppsøke rådgivning når det kommer til investeringer.

Vokteren: Høyst uvillig til å ta risiko. Beskytter formuen sin og er redd for å tape penger. Foretrekker bunnsolide investeringer og investerer gjerne i statsobligasjoner.

Straight Arrow: Lik mengde av alle de nevnte karakteristikkene ovenfor. Midt mellom selvsikker og engstelig, forsiktig og fremfus.

Ikke overraskende er tendensen slik at de beste investeringsresultatene ser ut til å bli realisert av individualisten eller noen som innehar analytisk adferd og selvsikkerhet, samt et godt øye for verdier.

Skulle du allikevel kommer frem til at du har personligheten som tilsvarer en eventyrer kan du allikevel oppnå suksess med dine investeringer – du må bare justere strategien din tilsvarende.

Med andre ord: uansett hvilken gruppe du passer inn i bør du håndtere investeringene dine på en systematisk og disiplinert måte.

Venner og uvenner – vit hvem de er!

Du skal vokte deg vel for falske venner som bare later som de er på din side. Et godt eksempel på dette er skruppelløse profesjonelle investorer som har interesser som bryter med dine. Du må også huske på at du som investor konkurrerer med store finansinstitusjoner som har flere ressurser – inkludert bedre og raskere tilgang til informasjon.

Husk også på at du er din egen verste fiende. Avhengig av personligheten din, strategien din og visse omstendigheter kan du ende opp med å sabotere din egen fremgang og suksess.

En vokter vil gå i mot sin egen personlighet hvis han eller hun skulle velge å følge de siste markedstrendene og oppsøke kortsiktig profitt. Ettersom en slik person er uvillig til å ta risiko og redd for å tape penger vil han eller hun bli langt mer påvirket av store tap som følge av investeringer med høy risiko og potensielt høy gevinst.

Venner uvenner investering

Vær ærlig med deg selv og identifiser samt modifiser de faktorene som hindrer deg i å investere godt og som lokker deg ut av komfortsonen. Følg din egen personlighet og ikke gjør valg som går mot det du står for!

Finn måten å investere på

Kunnskapsnivået ditt, personligheten din og dine ressurser bør være veiledende for den veien du velger når du skal investere. Generelt sett kan man si at investorer velger en av de følgende strategiene:

Ikke legg alle eggene i en kurv. Med andre ord skal du diversifisere.

Legg alle eggene i en kurv, men hold nøye øye med kurven.

Kombiner begge disse strategiene ved å gjøre taktiske investeringer med bakgrunn i en passiv portefølje.

De aller fleste investorene som har opplevd suksess har startet med en portefølje som har hatt lav risiko og vært diversifisert, og gradvis lært seg mer med tiden. Etter hvert som investorer tilegner seg mer kunnskap over tid blir de bedre skikket til å ha en mer aktiv holdning overfor porteføljen sin.

Meglere som opererer på nett har en overflod av verktøy som investorer på alle nivåer kan benytte seg. Disse kan brukes til å bygge opp sin portefølje, gjøre undersøkelser i forbindelse med investeringer, spore prestasjoner og få tilgang til ethvert verdipapir.

Det finnes en overflod av meglerhus/handelsplattformer hvor du kan finne disse verktøyene.

Tenk langsiktig

Denne har du garantert hørt mange ganger før, og å holde seg til den optimale langtidsstrategien er kanskje ikke det mest spennende investeringsvalget. Når det er sagt: sjansen for å lykke bør øke hvis du holder deg på matta uten å la følelsene eller dine ‘falske’ venner få overtaket.

En av hovedbekymringene for alle slags investeringer er svingninger i markedet. Svingninger, også kalt volatilitet, kan sies å være et mål på i hvor stor grad prisene endrer seg. Jo mer og oftere prisene endrer seg jo høyere er volatiliteten. Investeringer med høy volatilitet har høy risikos ettersom prisene er ustabile.

Langsiktig investering

Det er viktig å være klar over at volatiliteten i et kort tidsrom ikke nødvendigvis indikerer utviklingen over lang tid. Et verdipapir kan være høyst volatilt på daglig basis, men vise mønstre over lang tid som antyder vekst eller stabilitet. Noen investeringer kan vise kjøpekraft over tid, men fluktuere mye i et kort tidsperspektiv.

Fordelen med langtidsinvesteringer finner man i forholdet mellom volatilitet og tid. Investeringer som går over lengre tid tenderer å vise lavere volatilitet enn de som holdes over kortere perioder. Jo lengre du sitter med investeringene jo mer sannsynlig er det at du overlever periodene med et dårlig marked. Verdipapirer med høy korttids-volatilitet, slik som aksjer, tenderer til å ha høyere avkastning over et lengre tidsperspektiv enn mindre volatile aktiva – slik som pengemarkedet.

Med andre ord: å holde seg i markedet over lengre tid har historisk sett gitt avkastning.

Det er veldig vanskelig og risikofylt å ‘time’ markedet. Mange får panikk når de får rapporter om et aksjemarked i fall. Holder man seg dog i markedet over lengre perioder så har altså dette vist seg å være gunstig. Selv om svingninger i et kort tidsperspektiv virker tilfeldig har aksjemarkedet en tendens til å reflektere den generelle veksten og produktiviteten i økonomien i det langsiktige perspektivet. 

Investeringer over langt tid kan i tillegg spare deg for utgifter, og da med tanke på transaksjonskostnader som følge av aktiv handel. 

Det er, som du ser, mange grunner å tenke langsiktig når man skal investere. Å spare til pensjonen eller skoleutdannelse til barna, et fremtidig hjem eller å sette av penger til foreldrenes alderdom er alle gode og langsiktige mål for investering. 

Når du har bestemt deg for å bli en langtids-investor bør du velge investeringer og strategier som er basert på din risikotoleranse og ønskede avkastning. 

Vær villig til å lære

Markedet er vanskelig å forutse, men en ting er sikkert: det vil svinge. Å lære å bli en god investor er en gradvis prosess, og selve investeringsreisen er vanligvis nokså lang. Til tider vil markedet vise at du tok feil, og det er da viktig at du erkjenner det og lærer av dine feil.

Da har du fått en liten gjennomgang av hva som kreves av deg for å bli en god og vellykket investor, og vi håper du fikk noen nyttige råd.

Er det noen tips her som du kommer til å benytte deg av?

Hvis du likte artikkelen ser vi gjerne at du deler den med dine venner og bekjente!

Lær av dine feil som investor