Faktum er at lån har en betydelig innvirkning på økonomien og dermed er det ikke gitt at alle kan få lån eller at alle kan låne like mye. Det er derfor mange som spør seg: «hvor mye kan jeg låne?» Svaret på dette er et resultat av mange faktorer og vanskelig å gi noe entydig svar på, men én ting er helt sikkert: det vil være store individuelle forskjeller.

Vi skal videre i artikkelen trekke frem noen momenter som er viktig når man skal beregne hvor mye man kan få i lån.

Inntekten er viktig

En persons inntekt vil naturligvis være svært avgjørende for hvor mye lån man kan få. Det er en tommelfingerregel at et lån maksimalt skal kunne være på 2,5 – 3 ganger inntekten til en person/husholdning. Har man 1 million kroner i samlet inntekt skal man i utgangspunktet kvalifisere til et lån på 3 millioner kroner. Men som sagt er det flere faktorer som spiller inn her. Har du barn og i tilfelle hvor mange? Har du andre lån som du må betjene? Har du fast arbeid?

Det totale bildet

Inntekten din gir deg altså en indikasjon på hvor mye du kan få i lån, men bankene vurderer naturligvis hver søknad individuelt basert på sine egne kriterier. Dette gjelder både om man skal søke om et forbrukslån eller om det er et boliglån man er ute etter. Resultatet av sjekken vil føre til at banken kan tilby et beløp som er tilpasset deg og din økonomi.

Det er derfor den totale livssituasjonen din, inkludert økonomi, som vil avgjøre hvor mye du kan få i lån hos banken. Husk at hverdagen består av mange utgifter man skal takle og det sier seg selv at en familie med ett barn vil ha bedre råd enn en familie med fire barn. Elementer som dette vil ha stor innvirkning på det maksimale lånebeløpet man kan få ettersom det beregnes bestemte kostnader på slike ting.

Bruker modeller

Når en bank da skal beregne hvor mye du kan få i lån vil de legge inn alle de opplysningene de behøver i en modell og denne vil deretter komme ut med et anbefalt lånebeløp. Husk også at bankene gjennomfører en stress-sjekk som simulerer en renteøkning på 5%. Dette gjør man for å være sikker på at økonomien er trygg nok til å tåle en betydelig renteøkning. Å klare å betjene et lån på 4 millioner kroner i dag med lave renter betyr ikke at du klarer å betjene et lån på 4 millioner kroner med en rente på 5,5% om tre år.

På nett finnes det en rekke kalkulatorer som kan gi deg en pekepinn på hvor mye lån du og din husholdning kan få, men for å få et mer presist svar anbefaler vi at du oppsøker banken din og tar en prat med en kunderådgiver.