Stagflasjon er en kombinasjon av stillestående økonomisk vekst, høy arbeidsledighet og høy inflasjon. Begrepet «stagflasjon» ble først laget på 1970-tallet for å beskrive den uvanlige kombinasjonen av økonomiske forhold som skjedde i løpet av den tidsperioden.

Vi tror du også vil like vår artikkel Vil det bli resesjon i Norge?

I løpet av 1970-årene opplevde mange industriland en periode med langsom økonomisk vekst, høy arbeidsledighet og høy inflasjon. Dette var uvanlig fordi man på den tiden generelt trodde at høy inflasjon og høy arbeidsledighet var gjensidig utelukkende. Man trodde at dersom inflasjonen var høy, ville arbeidsledigheten være lav, og hvis arbeidsledigheten var høy, ville inflasjonen være lav. Imidlertid endret stagflasjon denne konvensjonelle økonomiske teorien og viste at både høy inflasjon og høy arbeidsledighet kunne oppstå samtidig. Dermed fikk man fenomenet som blir kalt stagflasjon.

Hovedårsakene til stagflasjon på 70-tallet er allment ansett for å være oljekrisen i 1973 og 1979, da prisen på olje skjøt i været på grunn av et brudd i forsyningen forårsaket av en embargo mot land som støttet Israel under Yom Kippur-krigen. Dette førte til en økning i produksjonskostnadene for mange varer og tjenester, noe som førte til høyere priser og inflasjon. Samtidig skadet oppgangen i oljeprisen økonomisk vekst og førte til høy arbeidsledighet.

Stagflasjon anses som en vanskelig økonomisk tilstand å håndtere og kan være utfordrende for myndigheter å takle, ettersom de vanlige verktøyene som brukes for å bekjempe inflasjon og arbeidsledighet, kanskje ikke er effektive når det gjelder å ta opp begge problemene samtidig. Generelt kan politikk som tar sikte på å bekjempe inflasjon føre til ytterligere økning i arbeidsledigheten, mens politikk som tar sikte på å redusere arbeidsledigheten kan føre til ytterligere økning i inflasjonen.

Stagflasjon sett på 70-tallet regnes som et unikt tilfelle i økonomihistorien på grunn av det unike settet av hendelser som førte til det. Likevel så har ordet «stagflasjon» kommet på banen igjen nå. Flere økonomer frykter at det skal bli stagflasjon i 2023 men så langt så det ut som verdensøkonomien kommer til å finte dette fint.