Et lån fra kommunene til vanskeligstilte

Det er som kjent mange som har problemer med å komme seg inn på det høyt prisede boligmarkedet, eller som har vanskeligheter med å faktisk bli boende der de bor i dag. En aktuell løsning på dette problemet kan være et kommunalt startlån, men det er klare kriterier for hvem som kan motta en slik form for finansiering.

De aller fleste kommunene som kan tilby slike lån har sine egne retningslinjer for bruken av denne ordningen, og det er derfor viktig at du undersøker hvilke kriterer som ligger til grunn i kommunen du bor i.

I utgangspunktet kan vi si at startlånet er for de som er økonomisk vanskeligstilte på en eller annen måte.

Unge mennesker som er i etableringsfasen samt barnefamilier kan kvalifisere til et slikt lån. Det samme kan sies om både enslige, flyktninger eller mennesker som har en nedsatt funksjonsevne. I tillegg kan personer som oppholder seg i landet på humanitært grunnlag også få startlån, samt øvrige personer som er vanskeligstilt økonomisk.

Hva er forutsetningene?

Det er noen forutsetninger som må være på plass før man i det hele tatt skal ta på seg jobben med å søke om et startlån.

For det første må situasjonen være slik at man har vanskeligheter med å få lån gjennom det private lånemarkedet. Det må imidlertid være slik at man har muligheten til å kunne betale både renter og avdrag på startlånet, men samtidig ha tilstrekkelig med penger igjen til å klare seg i hverdagen.

Boligen man søker lån til må være tilpasset de som skal bo der, og ha et prisnivå som er rimelig i forhold til stedet hvor man skal bo. Dette innebærer at man ikke kan søke om lån til en «overdådig» bolig som ligger langt over det behovet man har og som peker seg ut prismessig i forhold til nærområdet.

Til slutt er det naturligvis slik at boligen også må ha beliggenhet i den kommunen som yter lånet.

Hva kan startlånet brukes til?

Startlånet fra kommunene kan brukes til forskjellige ting, og deriblant til å kjøpe bolig. I disse tilfellene kan lånet anvendes som toppfinansiering eller fullfinansiering.

I tillegg kan lånet fungere som en støtte for å beholde den boligen man bor i i dag. Det kan da dreie seg om å bruke lånet til refinansiering av kostbare lån eller til utbedring av boligen.

Til sist kan et startlån anvendes som toppfinansiering hvis man ønsker å bygge seg bolig.

Størrelsen på lånet

Når det gjelder startlånet er det opp til den enkelte kommune å avgjøre om du får lån, samt om hvor stort lånet eventuelt blir. Det er faktisk slik at noen kommuner har et samarbeid med private banker hvor man i fellesskap lager finansieringspakker. Ofte ender det da med at den private banken står for grunnfinansieringen mens kommunen supplerer med startlånet som en toppfinansiering.