Først skal vi imidlertid se litt på hva begrepet rente innebærer ettersom dette er en forutsetning for å forså hva begrepene nominell og effektiv rente betyr. En rente er det man er nødt til å betale ekstra for å få låne penger av banken, utover selve lånebeløpet. I praksis betyr det at du må betale tilbake selve beløpet du har lånt og at renten er den kostnaden som kommer i tillegg til dette igjen.

Renten kan på en forenklet måte sies å være kostnaden du må betale for å låne penger. Renten oppgis som regel som prosent pr. år.

Når renten skal bestemmes er det i all hovedsak tre faktorer som spiller inn på dette:

Godtgjørelsen bank/långiver vil ha for å låne penger til deg.

Godtgjørelsen bank/långiver tar for risikoen ved å låne deg penger.

Godtgjørelsen bank/långiver tar for inflasjon (den generelle prisstigningen i samfunnet).

Den nominelle renten er selve grunnrenten på lånet eller kreditten du tar opp, og dét igjen betyr at utgiftene ved å ta opp lånet ikke er tatt med her. Dette kalles også for den pålydende renten. Når du ser den nominelle renten vet du da at den ikke er representativ for det du faktisk skal betale tilbake.

Den effektive renten er den renten som viser hva du faktisk må betale, og det er inkludert alle kostnader/omkostninger. Her får vi en rente som inkluderer den nominelle renten pluss alle gebyrer som følger med – og dette inkluderer termingebyrer, fakturagebyr, etableringsgebyrer, depotgebyrer/depositumsgebyr mm.

Hvor mange terminer man har pr. år og hvor lang løpetid man har på lånet har også innvirkning når effektiv rente skal beregnes. Vær oppmerksom på at enkelte lån har etableringsgebyret innbakt i den effektive renten mens andre banker vil ha deg til å betale dette gebyret umiddelbart når du tar opp lånet.

Det er vanligvis også slik at jo lengre tid du strekker lånet over, jo lavere blir både den nominelle og den effektive renten. Dette gjelder spesielt for forbrukslån, men også ved andre låneprodukter.